17.–18. sep.

Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO) inviterer til 2 dagers kurs i Byggeledelse med fokus på NS 8403.

Meld meg på

Beskrivelse

En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen. I den forbindelse har hun/han fullmakt til å bestille ytelser for begrensede beløp. Byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen.

Etter endt kurs skal du:

  • Ha fått en grundig gjennomgang av Byggelederstandarden NS 8403
  • Vite mer om Byggelederens ansvar i forhold til Byggherreforskriften
  • Vite mer om risiko og ansvar knyttet til ulike entrepriseformer
  • Vite mer om byggeleders arbeidsoppgaver og hvordan disse kan løses
  • Vite hvilke konsekvenser krav om uavhengig kontroll får for byggeleder

Mer informasjon og påmelding her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: