29.–30. mars

En byggeleder er normalt byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen, og byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen.

Meld meg på

Beskrivelse

Kurset Byggeledelse gjennomgår byggelederens rolle, herunder hvilke krav som stilles til byggelederen i de ulike kontrakter og med ulike entrepriseformer. Spesifikt vil byggelederens oppgaver i de ulike faser av byggeprosjektet bli gjennomgått .

Videre vil kurset Byggeledelse ta for seg de ulike praktiske erfaringer man har fra byggeprosjekter i offentlig og privat regi. Samtidig gjennomgås viktige deler av byggelederstandarden NS 8403 og sentrale rettsavgjørelser om byggelederens rolle og ansvar belyses.

Av spesielle forhold som tas opp, er byggelederens rolle i forbindelse med HMS (SHA) på byggeplass og Byggherreforskriften.

Mer informasjon og påmelding hos Nito

Samarbeidspartnere

  • Nito logo
  • Rif logo
  • Tekna logo