Tekna, NITO og RIF inviterer til et todagers kurs med fokus på byggeledelse og NS 8403.

Meld meg på

En byggeleder er normalt byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen, og byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen.

Kurset Byggeledelse gjennomgår byggelederens rolle, herunder hvilke krav som stilles til byggelederen i de ulike kontrakter og med ulike entrepriseformer. Spesifikt vil byggelederens oppgaver i de ulike faser av byggeprosjektet bli gjennomgå

Videre vil kurset Byggeledelse ta for seg de ulike praktiske erfaringer man har fra byggeprosjekter i offentlig og privat regi. Samtidig gjennomgås viktige deler av byggelederstandarden NS 8403 og sentrale rettsavgjørelser om byggelederens rolle og ansvar belyses.

Av spesielle forhold som tas opp, er byggelederens rolle i forbindelse med HMS/SHA på byggeplass og revidert byggherreforskrift.

Målsetting

Etter endt kurs skal du:

 • Ha fått en grundig gjennomgang av Byggelederstandarden NS 8403

 • Vite mer om Byggelederens ansvar i forhold til Byggherreforskriften (SHA på byggeplass)

 • Vite mer om risiko og ansvar knyttet til ulike entrepriseformer

 • Vite mer om byggeleders arbeidsoppgaver og hvordan disse kan løses

 • Vite hvilke konsekvenser krav om uavhengig kontroll får for byggeleder

Skriv ut

Onsdag 12 janaur

10:00 - 10:05

Velkommen - praktisk informasjon

Morten Abrahamsen, Multiconsult

10:05 - 11:00

Hva er byggeledelse?

 • Roller i ulike entrepriseformer
 • Administrative rutiner
 • Tidsplaner, fremdriftsplaner
 • Rapportering og kontroll
 • Dokumentasjon
 • Overtakelse
 • Kommunikasjon

Morten Abrahamsen, Multiconsult

11:00 - 11:15

Kaffe/te/mobil

11:15 - 12:00

Økonomi

Budsjettering

 • Praktisk kostnadsstyring i produksjonsfasen

 • Byggelederens økonomirapportering

 • Faktorer som påvirker prosjektøkonomien

Morten Abrahamsen, Multiconsult

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:50

Økonomi fortsetter

 • Praktisk kostnadsstyring i produksjonsfasen
 • Byggelederens økonomirapportering
 • Faktorer som påvirker prosjektøkonomien

Morten Abrahamsen, Multiconsult

13:50 - 14:00

Kaffe/te/mobil

14:00 - 14:50

NS 8403 Alminnelige kontraktbestemmelser for byggelederoppdrag

 • Forsikringer
 • Reklamasjon og foreldelse
 • Sentrale rettsavgjørelser for byggelederens risiko og ansvar

Knut-Arne Sannes, Kluge Advokatfirma AS

14:50 - 15:00

Kaffe/te/mobil

15:00 - 16:00

NS 8403 Alminnelige kontraktbestemmelser for byggelederoppdrag

 • Gjennomgang av sentrale punkt i standarden
 • Ytelsesbeskrivelser
 • Byggeleders erstatningsansvar

Knut-Arne Sannes, Kluge Advokatfirma AS

Slutt dag 1

Torsdag 13 januar

09:00 - 09:50

Byggeledelse ved bruk av LEAN

Jørn Tøien/Terje Leknessund, Lean Communications AS

09:50 - 10:00

Kaffe/te/mobil

10:00 - 10:50

Byggeledelse - uavhengig kontroll

 • Kan du som byggeleder også påta deg rollen som kontrollør?
 • Krav til kontrollerende foretak
 • Eksempler på kontrollområder

Camilla Gressnes, Cowi

10:50 - 11:00

Kaffe/te/mobil

11:00 - 12:00

Den digitale byggeplass - BIM for byggeleder?

Hvordan følge opp prosjekter uten papirtegninger?

Trine Neset/Vegard Knotten, Veidekke

12:00 - 13:00

Lunsj og utstilling

13:00 - 14:50

Byggeledelse og byggherreforskriften – ansvarsforhold

Ottar Egset, Advokatfirmaet Føyen AS

14:50 - 15:00

Kaffe/te/mobil

15:00 - 15:50

Byggeledelse og byggherreforskriften - praktisk oppfølging

Kan du som byggeleder inneha rollen som KU?

Ingunn Høgåsen, Hms/Sha Rådgivning AS

Oppsummering/avslutning

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Ekskursjon til E16 Randselva bru

27. okt.
kl. 14:00–18:30

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

1.–18. nov.
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, OSLO

Bygg, anlegg og eiendom

A2 Videregående kurs i betongteknologi

1.–3. nov.
Webinar, Nettbasert