23.–24. nov.

Tekna, NITO og RIF inviterer til kurs i byggeledelse, med fokus på NS8403.

Meld meg på

Beskrivelse

En byggeleder er normalt byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen, og byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen.

I dette kurset gjennomgår vi byggelederens rolle, herunder hvilke krav som stilles til byggelederen i de ulike kontrakter og med ulike entrepriseformer. Spesifikt vil byggelederens oppgaver i de ulike faser av byggeprosjektet bli gjennomgått .

Mer informasjon og påmelding finner du her

Finn frem:

Sentralt Oslo

  • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 4
  • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 17

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

Bygg, anlegg og eiendom

Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner

26. sep.
kl. 09.00–15.30

Bygg, anlegg og eiendom

Byggherreforskriften

27. sep.
kl. 10.00–16.00