29. okt.
kl. 17:00–19:00

Hvordan klare steget fra forskning til konkrete produkter og tjenester?

Meld meg på

Fremvekst av ny teknologi går gjennom flere steg – flere teknologiske modenhetsnivåer – fra idé- og konsept-stadiet til kommersielle produkter på markedet. De første stegene skjer gjerne gjennom forskning, de siste i næringslivet. Men mellom disse stegene eksisterer det ofte et gap, en «dødens dal», hvor mange gode ideer går tapt.

Hør mer fra:

 • Alessandro Rossini, senior manager PwC Consulting: Hvorfor akademia er fra Venus og næringslivet fra Mars – og fem tiltak for at forsknings- og næringsaktører sammen skal lykkes med innovasjon.
 • David Cameron, senterkoordinator SIRIUS, UiO: Hvordan har digitalisering endret prosessen fra forskning til industriell verdiskaping? Har det blitt lettere å levere forskningsdrevet innovasjon?
 • Sigmund Kvernes, forskningsleder SINTEF Digital: Trenger vi et mangfold av broer over barrierene mellom akademia og næringsliv? Innspill til endringer og strategier for næringsliv og akademia.
 • Tone Løyland, CEO Distribution Innovation: Hype eller verdi - Hvorfor fanger ikke næringslivet opp ny viten, og hvorfor klarer ikke forskning å selge viten?

Vi serverer rundstykker fra kl. 16.30, og selve møtet starter kl. 17.00.

Møtet er gratis og åpent for alle. Inviter gjerne med venner og kollegaer (de må melde seg på separat).

Direktesending

Følg med LIVE fra kl. 17.00 (lenke til sendingen kommer senere).
Du trenger ikke melde deg på for å se nettsendingen.

Møtet arrangeres av de faglige nettverkene Tekna Big Data og Tekna Forskerne. Som Tekna-medlem er det gratis og uforpliktende å bli med i våre faglige nettverk.

Finn frem:

Kronprinsensgate 17, Oslo – 4. etasje, Tekna Studio
 • Alessandro Rossini

  Senior Manager

  PricewaterhouseCoopers AS

  Alessandro Rossini er senior manager ved PwC Consulting. Han har doktorgrad i informatikk og mer enn 14 års erfaring i informasjonsteknologi. Han jobbet i akademia i ni år før han bestemte seg for å komme tilbake til næringslivet. Alessandro har bred erfaring med teknologioverføring og utfordringene knyttet til dette.

 • David Cameron

  Seniorrådgiver

  Universitetet i Oslo

  David Cameron er senterkoordinator for SIRIUS, et senter for forskningsdrevet innovasjon ved Universitetet i Oslo. Han har doktorgrad i kjemiteknikk og har arbeidet i mer en 30 år med utvikling, salg og implementering av avanserte digitale systemer for olje, gass og prosessindustrien.

 • Sigmund Kvernes

  Fungerende Forskningsleder for Innovasjon og Ledelse

  SINTEF Avd Strindvegen 4 Trondheim

  Sigmund Kvernes er fungerende forskningsleder for Innovasjon og Ledelse i SINTEF Digital. Han er dr.ing. fra NTH innen biomedisinsk teknologi. Han har hatt mange lederroller i SINTEF med innovasjon som gjennomgående tema, og gjennomført mange kommersialiseringsløp.

 • Tone Løyland

  Adm. dir.

  Distribution Innovation AS

  Tone Løyland er CEO i Schibsted og Amedia-selskapet Distribution Innovation. Hun har jobbet med digitalisering i avis og logistikkbransjen, og bidratt til innføring av en rekke nye tjenester. Hun har satt i gang flere forskningsprosjekt sammen med Sintef og Regnesentralen.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: