Miljøgruppa i Tekna Stavanger avdeling inviterer medlemmer til befaring hos Norsk Vinds Bjerkreim Søndre Klynge Vindkraftverk, en times kjøretur sør på E39.

Meld meg på

Beskrivelse

På grensen mellom Hå og Bjerkreim kommuner i Sør-Rogaland står en av Norges største vindkraftverk: Bjerkreim vindkraftverk Søndre Klynge. Anlegget stod ferdig sommeren 2020, og produserer i dag i overkant av 1TWt strøm årlig (tilsvarende strømbehovet til 60000 husholdninger).

Det er installert totalt 70 turbiner med en samlet effekt på 301 MW på området. Konsesjonen ble gitt i 2009 for det som var opprinnelig tre separate anlegg som grenser mot hverandre: Skinansfjellet, Eikeland-Steinsland, og Gravdal.

Prosjektutviklerne Norsk Vind som i dag drifter hele anlegget skal ta oss på en bussbefaring rundt anlegget der de skal snakke blant annet om byggeprosessen, vedlikehold og drift, værutfordringer og klima- og miljøpåvirkninger.

Program:

Det leies inn et fellesbuss (merket med Tekna skilt i frontruta) til dette arrangementet som kjører fra Stavanger via Sandnes til Bjerkreim Vindkraftverk og tilbake. Fordi vindkraftanlegget mangler lokaler store nok til alle som kommer blir deler av befaringen tatt i bussen (selvsagt med muligheten til å komme ut også!).

Vennligst møt opp i god tid før de oppsatte tidspunktene under.

16.00 Avreise med buss fra Stavanger jernbanestasjon (se etter arrangøren Ulf som vil være med på bussen)

ca 16.25 Avreise Sandnes ved NLM Gjenbruk Sandnes (den gamle brannstasjonen i Sandnes ved E39). Lett bespisning underveis

ca 17.15 Ankomst Bjerkreim Vindkraft

Befaring i regi av Norsk Vind, inkludert tid til spørsmål

ca 19.45 Avreise Bjerkreim til Sandnes/Stavanger med ankomst ca 20.45

Finn frem:

Adresse: 4387 Berkreim

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: