Hopp til innhold

NB! Konferansen er full

Brukermøte kontrollanlegg 2022

Skriv ut

Tirsdag 06. desember

08.30

Registrering

09.00

Åpning og velkommen

Energi Norge / Tekna

Sesjon 1 - Sikkerhet

09.05

2022 – søkelys på beredskap i kraftforsyningen

2022 – året der ettervirkninger av covid fortsatt forstyrret deler av forsyningslinjene, krigen i Ukraina startet, cyberangrep traff flere virksomheter i energisektoren og energikrigen traff Europa. Foredraget setter søkelys på noen av de store utviklingstrekkene. Utviklingstrekkene har betydning for risikostyring og beredskap. Kraftberedskapsforskriftens relevans er styrket og etterlevelse er viktig.

Janne Hagen, NVE

09.35

Oppbygging av forsvarsevne mot cyber-angrep

CybWin er et forskningsprosjekt som har pågått over noen år og som bl.a. har bygget et "mini"-kontrollanlegg hos IFE i Halden. Dette kontrollanlegget er å regne som et laboratorium og brukes til å teste ut forsvarsevnen mot og muligheter for cyber-angrep. I CybWin er det utviklet flere cyber-angrep og kapabilitetene som Russland demonstrerte i forbindelse med cyberangrepene mot Ukraina er delvis replisert. Dette foredraget gir en kort beskrivelse av laboratoriet og resultatene fra CybWin.

Siv Hilde Houmb, Statnett

10.05

Pause

Sesjon 2 - Teknisk dypdykk

10.30

NVF - Vern: Hvordan oppfylle krav til frakoplingstider?

 • Kravene til frakoplingstider i NVF-2022 vil bli gjennomgått for en 132 kV ledning.
 • Presentasjonen vil vise hvordan kravene kan oppfylles med bruk av tradisjonelle vernfunksjoner.

Ragnar Mangelrød, Statnett

11.15

Pause

11.30

Magnetisering og spenningsregulering

Med den nye NVF2022 har det kommet en del tilleggskrav til magnetiseringer fra Statnett. Dette inkluderer blant annet aktiv og reaktiv statikk og reset-funksjonalitet. Det har vært mye usikkerhet rundt dette, så her får du forklaringen.

Steinar Maalen, Voith

12.15

Lunsj

Sesjon 3 - Digitalisering

13.15

Data til innsikt

 • Oppbygging av struktur for innsamling av data
 • Strukturering av signaler med bruk av Power-BI
 • Veien videre og bruk av dataene

Bjørnar Petersen, Maria Hamre og David Andreas Bordvik, Akershus Energi

13.45

Data til besvær eller verdiskaping – erfaringer fra digitaliseringsprosjekter i energiindustrien

ABB deler hvordan vi har jobbet med ulike digitaliseringsprosjekter med kunder innen energiindustrien. Hvilke utfordringer har vi møtt og hva har vi lært underveis - vi diskuterer fellestrekk mellom prosjektene slik at vi sammen vil lykkes med digitaliseringsprosjekter i fremtiden.

Ine Fossen, ABB

14.15

Pause

14.45

Landsnet’s Digital Journey

 • Why is Landsnet building digital substations ?
 • Our digital journey
 • Our experiences so far
 • Next steps – more features
 • Pros and cons

This presentation will be given in English on Teams.

Páll Pálsson, Landsnet

15.15

Process Control Data Acquisition - datainnsamling til prediktivt vedlikehold og analyse

 • Bakgrunn og hensikt med ny seksjon/ kompetanse-hub for datainnsamling
 • Dagens status for datainnsamling i Statkraft (arkitektur og bruk)
 • Fokusområder fremover (vibrasjonsdata, datakvalitet, ad-hoc sensorer)
 • Utfordringer/ diskusjon

Hilde Liseth, Statkraft

15.45

Pause

15.48

Sesjon 4 - Grensesnitt og standardisering

16.00

Uavklart

16.30

RENblad 7007 Stasjonsstrøm til transformatorstasjoner

 • Risikovurdering og redundans
 • Nettoppbygging og utførelse
 • Valg av nettsystem

Espen Masvik, REN

Middag

Egen påmelding

Onsdag 07. desember

Sesjon 5 - Rekruttering

09.00

Kompetanseutfordring i bransjen - vi trenger «Kontrollanleggspesialisten»!

Har bransjen tilstrekkelig kapasitet av spesialister innen kontrollanlegg, med nødvendig erfaring og prosesskunnskap om det komplette vannkraftverket, med alle sine elektriske og mekaniske komponenter, sekvenser og funksjoner? Som er mye på anlegg og bidrar i idriftsettelser, så vel som i prosjekteringen. Som kjenner våre spesifikasjoner og gjeldende forskrifter og normer. Det svaret er dessverre tvilsomt, og mest trolig en økende utfordring for både kraftverkseiere og leverandører. Er det noe vi som bransje sammen kan gjøre for å øke kompetansebyggingen, status og attraktivitet for en slik faglig karriere? Hvordan rekrutterer og bygger vi best denne viktige kompetansen? Disse og andre dagsaktuelle temaer vil bli belyst.

Pål Glimen, Statkraft

09.45

Rekruttering til relevern ved NTNU

I dette foredraget får du både høre om det nye faget TET4215 Vern og kontrollanlegg ved NTNU, samt noen eksempler på diplomoppgaver. I tillegg foreleses det om temaet "Relevern i digitale stasjoner – ProDig", med følgende innhold: - Omformerbasert produksjon – Verneutfordringer - Prosessbuss – Testing av robusthet - Laboratorium og co-simulering

Hans Kristian Høidalen, NTNU

10.15

Hvordan tiltrekke seg mennesker med riktig kompetanse framover?

 • Hva kan næringen gjøre for å tiltrekke seg riktig kompetanse?
 • Hva kan den enkelte bedrift gjøre, og hva gjør vi sammen?
 • Hvordan kan Bransjeprogrammet for kraftnæringen bidra til at de ansatte får riktig kompetanse?

Brynhild Totland, Energi Norge

10.45

Pause

Sesjon 6 - Teknisk dypdykk 2

11.15

Pumpekraft – muligheter og utfordringer fra et mekanisk synspunkt

 • Situasjonen i Europa skiller seg fra den norske modellen. I Europa er det fokus på rask respons for å møte frekvensutfordringer, mens norsk pumpekraft er basert på sesongvariasjon hvor «sommerkraft» kan gjøres om til «vinterkraft»
 • Pumpeturbin – fixed speed kontra “Variable speed converter”
 • Ombygging av Francooster pump for å øke dykking
 • Dykking av pumpeturbin og muligheter for økt dykking av et eksisterende aggregat
 • Separat pumpe i tillegg til eksisterende aggregat – utnytte vannveien
 • Andre pumpeinstallasjoner i et kraftverk

Ole Johnny Winther, Andritz Hydro

11.45

Innblikk i pågående pumpekraftprosjekter

Nye rammebetingelser, lønnsomhet, tekniske løsninger, søknadsprosess og fremdriftsplan

Kaspar Vereide, NTNU

12.15

Lunsj

Sesjon 7 - FDV

13.15

Når kontrollanlegget ikke gjør jobben sin

Med historier fra virkeligheten om feil og deres konsekvenser. - Uteblitt funksjon - Uønsket funksjon - Dårlige løsninger

Olve Mogstad, Statnett Feilanalyse

13.45

Service og vedlikehold av kraftverk med dagens leveringssituasjon

 • Utstyr som før var hyllevare hos leverandøren har nå leveringstid på måneder og år.
 • Krav til datasikkerhet mot uvennlige inntrengere økes stadig.
 • Man må datasikre anlegget sitt, men fortsatt ha mulighet for fjerndiagnosetilgang fra leverandøren.
 • Hvordan kan man sikre seg god nattesøvn i slike tider?

Steinar Maalen, Voith

14.15

LPIT og prosessbuss i Røros transformatorstasjon

 • Røros - bakgrunn for valg av teknologi
 • Valgt høyspenningsanlegg med LPIT
 • Vern- og kontrollanlegg med prosessbuss
 • Driftserfaringer

Leif Egil Stene Dahl, Siemens Energy og Lars Holding, REN Røros

14.45

Avslutning og vel hjem!

NB! Konferansen er full