4.–6. feb.

Vedlikehold kunnskapen din

Kraftbransjen står overfor et generasjonsskifte og utfordres av ny teknologi og kostnadsfokus.

Brannforum er årskonferansen der du treffer alle som er opptatt av brannvern i kraftforsyningen.

Her diskuterer vi sårbarheten - og hvordan vi imøtekommer den med effektive og fremtidsrettede løsninger for drift og vedlikehold.

Hvem bør delta?

Brannforum er den ideelle møteplassen for deg som er opptatt av brannvern, sikkerhet, sårbarhet og utvikling i kraftforsyningen - og som trenger å vite hvordan sikre effektiv drift og vedlikehold som møter nye krav fra myndighetene.

Vi oppfordrer særlig deg som er ny i bransjen til å komme!

Årets program

Statnett og Statkraft er sammen vertskap for Brannforum 2020.

Vi tar blant annet for oss spill og VR i kompetansebyggingen, cybersikkerhet, ROS og mye mer. Møt DSB og NVE. Hør om hendelser som har vært farlige, men som har ført til videreutvikling av brannsikkerheten.

Se programmet

Utvalgte forelesere

Arne Marius Lilleng
HMS-direktør

Statkraft AS

Peer Olav Østli
Konserndirektør nettdrift

Statnett SF

Frode Kyllingstad
Sjefingeniør

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Hege Sveaas Fadum
Senioringeniør

Norges vassdrags- og energidirektorat

Trine Pande-Rolfsen
Direktør

Statnett SF

Øistein Skeie
Kreatør

Hyper Redink AS

Anne Lise Waal
Daglig leder

Attensi AS

Anders Bjønnes
Underdirektør

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Vertskap

Sponsorer

  • Trainor
  • Vestteknikk
  • Attensi