5.–6. nov.
Hopin konferanseplattform, Nettbasert

Hvordan hindre at ulykker skjer?

Tekna har, med tett samarbeid med næringen, utviklet denne konferansen over 30 år. Den er blitt et viktig forum for å minne oss på hvor viktig det er å ikke glemme at installasjoner ifm olje og gassutvinning er forbundet med risiko.

For å unngå storulykker må vi utvikle oss kontinuerlig. Vi må søke kunnskap, analysere, implementere og la sikkerheten ha aller høyeste prioritet

Selskapene har dette ansvaret, hver dag.

Programmet 2020

Programmet er under utvikling og vi kan by på mange spennende og aktuelle temaer gjennom sentrale aktører i næringen

Sentrale temaer vil være

  • Regelverk og standarder
  • Risikoanalyse
  • Teknisk sikkerhet i design og drift
  • Brannintegritet
  • Case studies

Grunnet strenge restriksjoner på reiser i næringen vil konferansen gjennomføres digitalt via plattformen Hopin 

Er du opptatt av sikkerhet og læring?

Er kontinuerlig vedlikehold og påfyll av kunnskaper viktig for deg?  Da er dette konferansen for deg.

Konferansen vil gi deg en oppdatering på hva andre selskaper jobber med, hvilke erfaringer som har gitt økt kunnskap på hvordan man gjennom hele verdikjeden kan forbedre prosessene som gir mindre risiko for en ulykke