14. feb. 2019
kl. 18:30–20:00

Temaet for boligtips med Tekna denne gang er boligplanlegging for en aldrende befolkning.

Meld meg på

Beskrivelse

Det er en politisk målsetting om at eldre skal bo i sin egen bolig så lenge som mulig. Den demografiske utviklingen med en aldrende befolkning og økt levealder i befolkningen har aktualisert denne problemstillingen.

Dette betyr at de private hjemmene vil bli en viktigere arena for kommunale omsorgsytelser. Videre har det betydning for boligkvalitet, boligers beliggenhet og hvorvidt boligmassen er funksjonell og egnet for en aldrende befolking. Dersom folk planlegger sin bosituasjon for en god alderdom, er utviklingen enklere å oppnå. Men i hvilken grad har kommunene en bevissthet rundt og strategi for å optimalisere sammenhengen mellom boligpolitikk og samfunnets aldring?

Vi jobber med å få ferdig et komplett program for kvelden. Programmet blir oppdatert så snart alle foredragsholdere er bekreftet..

Det vil bli servering av pizza i pausen.

Du må gjerne ta med deg en venn på dette foredraget. Oppgi i påmeldingen hvor mange du melder på.

Velkommen til en interessant kveld med et meget aktuelt tema!

Finn frem:

Møterom ved kantinen, Thormøhlensgate 53