Kurset er avlyst

Det nye arbeidslivet krever forandring, utviklingen står ikke stille og endring er den nye normalen. For deg som er leder eller ansvarlig for andre medarbeidere er det spesielt menneskene i en endring som er viktig for å lykkes.

Meld meg på

Hva kreves for å få en gruppe mennesker til å gå i samme takt og i samme retning?

Dette programmet gir deg kjernekompetanse om hvordan mennesker opererer for å lede endringsprosesser, både på individnivå, teamnivå og organisasjonsnivå.

Ny teknologi introduseres hele tiden, men det det er vi mennesker som må tilpasse oss. Vi må levere på den nye strategien. Ofte må vi levere mer med mindre ressurser. Hver enkelt medarbeider må være villig til å justere måten de arbeider på, det er de som må endre seg.

Endringer kan være store og små, og endringer skjer hele tiden. I dagens omskiftelig arbeidsliv er evnen til å kunne tilpasse seg avgjørende for virksomhetens konkurransekraft. Det krever et fleksibelt lederskap, men også kompetanse til å jobbe systematisk med endringer.

I løpet av disse to dagene vil du få helt konkret kompetanse og konkrete verktøy til å bruke for å jobbe systematisk med endring og endringsprosesser, både på individ- og organisasjonsnivå.

Innholdet baserer seg på nyere forskning og kursholdernes lange erfaring fra arbeid med endringsprosesser på ulike nivå og i ulike bransjer

Skriv ut

Dag 1: Endring på individnivå

09:30 - 10:00

Registrering, lett servering.

10:00 - 12:00

Forstå hva som skal til for å skape endring på individnivå og ha konkrete verktøy for å gjøre dette.

 • Oversikt over programmet og tydeliggjøre forventninger
 • Forståelsen av hvordan vi mennesker opererer og prinsipper som må ivaretas for at endring skal finne sted.
 • Grunnleggende forståelse for mentale prosesser (modell : NLP kommunikasjonsmodell), og sammenhengen mellom atferd, tanker og følelser.
 • Hva sier forskning om endring av vaner?
 • 7 stegs prosessen for effektive endringsprosesser og hvordan du som endringsagent konkret kan fasilitere de ulike stegene (verktøy : 7 stegs prosessen)
 • Gjennomgang og trening i grupper

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 16:30

Endringsforståelse

 • Ulike nivåer for å skape endring og forståelsen for hva som gjør at en endring blir varig (modell og verktøy : De nevrologiske nivåer)
 • Gjennomgang og trening i grupper

Dag 2: Endring på organisasjonsnivå

09:15 - 09:30

Oppmøte. Lett servering

09:30 - 12:00

Bli en mester i å lede endringsprosesser

 • Debrief/oppsummering av dag 1
 • Hvordan bruke kompetansen og verktøyene for endring på individnivå til å arbeide systematisk med endring på organisasjonsnivå?
 • Arbeidsmodellen for å skape fremdrift i en endringsprosess der verktøyene fra da 1 inkluderes i dette (verktøy : arbeidsmodellen)

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 16:30

Hvordan skape en endringskultur

 • Hvordan håndtere motstand i endringsprosesser?
 • Forståelsen av “motkrefter” som kan oppstå i endring og hvordan du effektivt kan møte disse.
 • Hvordan bygge inn og oppmuntre til en sunn endringskultur og ivareta behovet for kontinuerlig innovasjon?
 • Forstå hvilke pilarer som bygger en kultur og hvordan disse kan arbeides med for å skape ønskelig kultur for kontinuerlig endring og utvikling.
 • Hvordan bygge “støttesystemer” som ivaretar behovet for endring (tydelig visjon, identitet, verdier og holdninger supplert av strategi)

16:30

Oppsummering og avslutning

 • Alf Inge Cleve-Stiansen

  Ledercoach

  Leading Edge

  Alf Inge er en av Skandinavias fremste prestasjonsutviklere og har en genuin glede og interesse i å arbeide med utvikling av lederskapet, forandringsprosesser, design og utvikling av nye konsepter og bedriftsinterne programmer. Han har solid og bred erfaring med å drive prestasjonsutvikling både på individnivå og i større grupper, og er ofte å se på større scener grunnet sine formidlingsevner. Alf Inge har ledet kurset Fra fagspesialist til suksessfull leder i fire år, og får særdeles gode tilbakemeldinger på sin undervisning og involvering.

  Alf Inge er en internasjonalt sertifisert NLP Trener, har en Mastergrad i Strategy & International Business og en Krigsskoleutdannelse. Han er en av få som vitenskapelig har dokumentert det lederskapet som skaper den beste prestasjonskulturen, og har designet og gjennomført effektfulle programmer i samskapning med kundene.

 • Angoline Berge Tobias

  Lederutvikler

  Leading Edge

  Angoline B. Tobias har et brennende engasjement i å hjelpe ledere til å nå sine mål med minst mulig motstand, og veien er gjennom menneskene. Angoline leder prosesser med høy grad av involvering og samskapning for å sikre forankring og eierskap der det hører hjemme. Som grunnlegger og managing partner i Courageous AS startet hun utviklingen av sin spesialitet: mentale strategier, som er utgangspunktet for forståelse- og endring av menneskets adferdsmønstre. Ambisjonen er klar: Dette videreføres i Leading Edge gjennom leder- og prestasjonsutvikling.

  Angoline har hatt flere lederjobber med ansvar for drift, service, salg og overordnede strategier, og er også drivende opptatt av lederens ansvar gjennom sin påvirkningskraft. Hun har medisinsk og juridisk utdanning fra Universitetet i Tromsø, og har tidligere jobbet i Advokatfirmaet Krane, Sats, Godt Brød og sist som direktør for strategisk HR i Fønix AS.

  Angoline er også styremedlem i Sparebank 1 Nøtterøy- Tønsberg.

  Personlig motto: “action creates reaction”.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

Ledelse og utvikling

Diversity Icebreaker

25. apr.
kl. 17:30–20:30