14.–15. mars

Å være en god relasjonsbygger er en av de viktigste karriereferdighetene i det nye arbeidslivet.

Meld meg på

I løpet av to dager får du faglig påfyll, inspirasjon og konkrete metoder og verktøy for å bli bedre på relasjonsbygging og styrke din gjennomslagskraft.

Innhold:

 • Du blir bedre på team- og samarbeid med ulike mennesketyper
 • Du styrker din personlige gjennomslagskraft
 • Du lærer effektive kommunikasjons- og samtaleteknikker
 • Du blir bevisst på hva som motiverer deg og hva som skal til for at du yter ditt beste
 • Du vil bedre forstå reaksjons- og adferdsmønstre til ulike personlighetstyper

Kartlegg din personlighetsprofil:

I forkant av kurset vil du få tilsendt en link til preferanseverktøyet JTI (Junges Type Index) som du skal besvare. Denne personlighetsprofilen legger grunnlaget for det som skal gjennomgås dag en hvor du og dine preferanser settes i fokus.

Godt faglig utbytte:

På en skala fra 1 til 6, hvor 6 er best, ligger dette kurset på over 5.9 i gjennomsnitt. Kursleder Agnethe Ellingsen får glimrende tilbakemeldinger og gjennomsnittelig score på 5.94:

 • Virket faglig dyktig 6.00
 • Virket godt forberedt 6.00
 • Var god til å lære fra seg 6.00
 • Sørget for god fremdrift 5.78
 • Svarte godt på spørsmål 5.89
 • Fremsto totalt sett som en god kursleder 6.00
 • Kurset ga et godt faglig utbytte 6.00
 • Kurset svarte til mine forventinger 5.89

Sagt om kurset:

 • Det beste kurset jeg har vært på!
 • Fantastisk prestasjon av Agnethe! Hun klarer å formidle budskapet på en konkret og personlig måte som inspirerer og motiverer!

 • "Jeg opplevde Tekna-kurset "Hvordan bli en bedre relasjonsbygger" som svært bra, og det ga meg nyttige innsikter og redskaper til å bedre relasjonene til de rundt meg. Etter kurset fikk jeg mer innsikt i hvem jeg er og hvordan jeg er påvirker relasjonene til de rundt meg. Jeg fikk også innblikk i hva jeg ikke er så god på, og ulike tips til hvordan jeg skal bli bedre på dette. Jeg synes innholdet var anvendelig og bra, og jeg førsøker å bruke det jeg har lært i det daglige. Anbefales!"
  Henrik Ness Mikkelsen, overingeniør, Statens Vegvesen.

Hvem er kurset for:

Dette kurset er for deg som ønsker å bli en bedre relasjonsbygger og god på samspill og samarbeid med andre. Du kan være leder, fagekspert, selger, rådgiver, konsulent, jobbe i privat eller offentlig sektor.

Meld meg på

Se program



Dette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!
Skriv ut

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe, te og lett frokost

09:00

Åpning av kurset – velkommen og praktisk informasjon

KURSDAG 1

Din profil og dine preferanser - hvordan virker du på andre og hvordan kan du bidra med det beste av

 • Hva er mine preferanser
 • Hvordan virker jeg på andre
 • I hvilke situasjoner er jeg mest effektiv og føler meg mest komfortabel
 • Samspillet mellom din jobb og dine personlige ressurser
 • Hva kjennetegner min stressadferd og hva er mine triggere
 • Hvem kommuniserer og samarbeider jeg best med
 • Hvilke roller tar jeg i team

16:00

Slutt kursdag 1

08:30 - 09:00

Kaffe, te og lett frokost

09:00

Oppstart kursdag 2

KURSDAG 2

Hvordan forstå andres behov og kommunisere og jobbe effektivt sammen med de som er ulik deg selv

Denne dagen ser vi på hvordan du kan kommunisere med ulike personlighetstyper gjennom kartlegging av arketyper og ulike teknikker for å adressere de enkeltes behov og adferd.

Vi går i igjennom ulike motivasjonsprofiler og tar utgangspunkt i den populære forskningen til Helle Hedegaard Hein som kategoriserer oss i 4 ulike arketyper:


Primadonnaer
som er lidenskapelig opptatt av jobben sin. De søker en mening og har et kall som medfører en plikt til å levere høyeste standard

Ekstroverte prestasjonsjegere
som er ambisiøse og konkurranseorienterte og trigges av å være beste

Introverte prestasjonsjegere
som vil løse faglige nøtter gjennom å få arbeide uforstyrret og drives av ønsket om å bli klokere

Pragmatikere
som gjerne leverer et godt arbeide, bare det ikke går utover balansen mellom jobb og fritid

Effektive kommunikasjonsteknikker i relasjonsbygging

 • Øvelser hvor vi trener med nye verktøy og teknikker
 • Slik kommuniserer de ulike personlighetstypene – og du med dem
 • Slik bygger du tillit og fremstår som troverdig og profesjonell i din relasjonsbygging

16:00

Oppsummering og avslutning av kurset

I forkant av kurset vil du få tilsendt et kort spørreskjema hvor du svarer på hva du ønsker å få ut av kurset. Du vil også få tilsendt en link til preferanseverktøyet JTI (Jungs Type Index) som du skal besvare. Denne profilen og resultatene dine legger grunnlaget for en del av det som gjennomgås på kurset.

Det blir lagt opp til sesjoner med teori, erfaringsutveksling og øvelser for at du skal få en best mulig læringsopplevelse. Jevnlige pauser blir lagt inn underveis, lunsj serveres kl. 11.30. Deltakerbevis til de som ønsker.

 • Agnethe Ellingsen

  Forfatter, foredragsholder, karriere- og lederveileder

  Agnelli AS

  Agnethe Ellingsen har ledererfaring fra Alcatel og Telenor og som fagdirektør i Mercuri Urval. Hun har siden 2005 utviklet omfattende kompetanse innen organisasjons- og lederutvikling, karriereveiledning og lederutvelgelse.

  Agnethe er forfatter av suksessboken "100-dagerskoden, hvordan mestre ny lederrolle og unngå fallgruver" som har fått bred medieomtale. Hun har jobbet på tvers av bransjer, i både inn- og utland, og er en populær kurs- og foredragsholder. Hun har blant annet en MBA fra NHH og underviser i ledelsesfag på universitets- og høyskolenivå.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Lederpakke: Softskills

29. jan.–3. apr.

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

Ledelse og utvikling

Praktisk prosjektledelse

25.–26. feb.