Arrangementet er avlyst

Kan du beskrive din kompetanse slik at du appellerer til en ny arbeidsgiver, får nye muligheter i en jobb du har, eller lykkes i å bytte bransje? Få inspirasjon til å kartlegge kompetansen din og kom i gang med prosessen på dette medlemskurset med Jon Fredrik Alfsen.

Meld meg på

Beskrivelse

Dette kurset er aktuelt for alle medlemmer av Tekna og spesielt viktig for deg som har mistet jobben, er permittert eller er jobbsøker. Det å være (mer) bevisst egen kompetanse øker din kompetansetrygghet og omstillingsdyktighet i et arbeidsliv preget av kontinuerlig endring.

Temaer på kurset

  • Få økt forståelse for kompetanse som begrep
  • Få økt innsikt i din egen kompetanse
  • Bli inspirert til å jobbe videre med egen kompetanse-bevisstgjøring
  • Hvordan kartlegger du din kompetanse
  • Utvikle bedre forutsetninger for å ta ansvar for din egen karriere og utvikling

Kursholder, Jon Fredrik Alfsen, stiller med fagstoff og solid erfaring som deles generøst. Vi håper også å få gode diskusjoner og egenrefleksjon i løpet av kvelden. Presentasjon og noe annet stoff vil bli sendt ut til deltakerne i etterkant.

Anbefalte forberedelser:

Tenk eller undersøk litt så du finner fire ulike stillinger eller bransjer for dem med (nesten) den utdanningen du har. Tenk også gjennom dine tre sterkeste sider, to utviklingsområder og en ting du har gjort/fått til i en jobbsituasjon som gjør deg skikkelig stolt. Du vil ikke bli bedt om å dele dette i plenum, men det kan være en god forberedelse til kurset.

NB! Ta med egen CV.

Vi håper å kunne gjennomføre dette kurset fysisk. Vi har begrenset plass og vil eventuelt utvide antall plasser dersom det er mulig innenfor regelverket.

For de som ønsker serverer vi enkel mat (wraps) fra kl. 16.00. Husk å krysse av alternativet i påmeldingsskjemaet. Kursstart er kl. 16.30.

Velkommen!