17. okt.
kl. 08:00–10:00

Bli med på et faglig dypdykk om taredyrking og karbonlagring.

Meld meg på

Beskrivelse

Taredyrking pekes på som en av vekstnæringene i havbrukbransjen, men kan taredyrking også bidra til at Norge reduserer sine klimagassutslipp?

Med storskalaproduksjon av rasktvoksende tare i høyproduktive havområder ligger det et stort potensiale til å fjerne klimagassutslipp fra atmosfæren.

Bli med på fagkveld med Tekna Havbruk og fiskehelse, Tekna Klima og SINTEF OCEAN, og lær mer om taredyrking og blått karbon!

Program:

Kasper Hancke er senior forsker på NIVA i seksjon for marinbiologi, og utdannet innen biologisk oseanografi (PhD, NTNU, 2007). Han har spesialkompetanse innen mikro- og makroalgers rolle i marine økosystemer, og hvordan disse regulerer omsetning og transport av energi og karbon i næringsnettet.

Jorunn Skjermo fra SINTEF Ocean skal fortelle om forskningsprosjektet MACROSEA som er inne i sitt siste år. MACROSEA har som mål å etablere en tverrfaglig kunnskapsplattform for industriell dyrking av makroalger under en rekke klimatiske, økologiske og fysiske forhold.

Stefan Erbs fra Bellona kommer. Bellona er en av stifterne og medeier i Ocean Forest som vil løse havbruksnæringens miljøutfordringer, bidra til å fjerne CO2 fra atmosfæren og samtidig være økonomisk bærekraftig. Ocean Forest bruker saltvann, alger og CO2, til å produsere ren mat, fôr, energi og drivstoff.

Finn frem:

Studio