5. juni
kl. 12.00–15.30

I dette fagtreffet tar vi for oss variasjon i biotilgjengelighet for fosfor fra ulike kilder, hvordan dette kan måles, og om hvordan denne variasjonen kan hensyntas i vannforvaltning og overvåking.

Meld meg på

Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening

Fosfor er en forutsetning for alt liv, men fører til eutrofiering dersom det tilføres vann og vassdrag i for store mengder. Men det er ikke bare mengden det kommer an på – biotilgjengeligheten til fosforet er også avgjørende. Fosfor tilføres vassdragene våre fra ulike kilder som naturlig avrenning fra skog og fjell, jordbruk og avløp. Det tilføres også i ulike former, f.eks. bundet til jord- eller leirpartikler, eller som løst fosfat. Graden av biotilgjengelighet for de ulike formene og fra de ulike kildene er avgjørende for hvor stor forurensende effekt fosforet får.

Du kan velge fysisk eller digitalt deltakelse

Møteleder: Jan-Erik Thrane, NIVA

Vil du bli medlem i Norsk vannforening? Meld deg inn her Norsk Vannforening

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Environment and life science

BIOPROSP_23

Mar. 14–16
UIT - The Arctic University of Norway