3. juni
kl. 09:30–16:00

Grip muligheten og ta del i Teknas splitter nye BIM-nettverk for faglig og sosialt påfyll.

Meld meg på

Tekna arrangerer innføringskurs i BIM, digitale bygningsinformasjonsmodeller, med svært gode tilbakemeldinger på faglig innhold og form, nå ønsker vi å supplere med workshop og nettverkskonferanse som vi ser for oss blir ett årlig arrangement hver høst. Tekna ønsker å samle bransjen med høyaktuelle innlegg og problemstillinger innen BIM, vi skal se på gode og effektive prosjekter og også få innsikt i prosjekter som ikke gikk så bra, her er det også mye læring å hente.

Nye krav gjennom nye lover gjør at samfunnet tar i bruk teknologiske løsninger for å effektivisere byggeprosesser bl.a. gjennom bruk av BIM. Ved hjelp av BIM belyses byggeprosessen og hvordan den kan effektiviseres og hvordan det kan spares betydelige ressurser samtidig som resultatene får høyere kvalitet. De store gevinstene hentes først ut når du begynner å jobbe på en helt ny måte.

Digitale Bygningsinfomasjonsmodeller (BIM) åpner for mange effektiviseringsmuligheter innen bygg-og anleggsbransjen. 3D-visualisering minsker risikoen for feilprosjektering og automatisert dataflyt minsker merarbeidet ved overføring av data mellom systemene. Fordelen med dette er at all informasjon hentes ut fra ett oppdatert system.

Vi ser på hvordan BIM effektivt kan benyttes gjennom alle fasene i et prosjekt, fra tidligfase via prosjektering og bygging til forvaltning. Vi henter ekspertisen fra store offentlige utbyggere med god erfaring fra BIM i prosjekter.

Vi avslutter dagen med å se på morgendagens BIM-utfordringer.

Målsetning:

Deltagerne skal kunne identifisere fordelene ved bruk av BIM og utfordringene som BIM-modellen medfører. Digitalisering av byggebransjen har kommet ett stykke på vei og de store aktørene har tatt i bruk BIM og Building Smart og kan vise til gode resultater av å ha tatt i bruk digitale løsninger som ligger i fremtidstankegangen. Byggeplasser er uten papirtegninger og informasjon er lett tilgjengelig på nettbrett. Ved å innføre BIM og digitale løsninger er det enklere å oppfylle dokumentasjonskravene og å få tilgang til relevant informasjon, helheten i byggeprosjekter er stor og kompleks men ved å ta i bruk BIM stykkes informasjon ned til mindre og mer forståelige biter av prosjektet.

Mål og mening: spre kunnskap, utvikling og læring i bransjen

Målgruppe:

Denne workshopen retter seg i hovedsak mot offentlige tiltakshavere på alle nivåer. Beslutningstagere og planleggere i offentlig bygg- og infrastrukturforvaltning og offentlige organer er spesielt aktuelle. Ingeniører, sivilingeniører, prosjektledere, tekniske rådgivere og planleggere, HMS-personell og tilsynsmyndigheter innen bygg- og anleggsbransjen bør også vurdere å delta.

Vi skal ha fokus på felles regelverk for oppfølging av planlegging, kontrahering, bygging og forvaltning drift og vedlikehold . Det offentlige forvalter store mengder midler (penger) som skal brukes på best mulig måte, og dokumenteres at de er brukt på best mulig måte.

Meld meg på her

Se programmet her

Avbestillingsregler

Skriv ut

09:00

Registrering og lett frokost

09:25

Velkommen og praktiske opplysninger

09:30

Innledning til BIM workshop

 • hvorfor må bransjen snakke sammen?
 • hvorfor felles rammeverk?

Diderik Haug, egen virksomhet, kursholder BIM

10:00

Hvilken rolle bør de store offentlige tiltakshaverne ha?

Representant fra en stor aktør

10:30

Pause og den gode samtalen

10:45

Implementering av BIM

 • prosjekter som har gått bra og
 • prosjekter som ikke har gått så bra

Håvard Sommerseth, BIM leder i Oslo Sporveier

11:15

Innlegg fra fagskolen

Ingolf Sundfør, Fagskolen i Oslo

11:45

Innlegg ikke avklart

12:15

Lunsj

13:15

Hvordan skaper vi det beste samarbeidet mellom brukere og utviklere for god software

13:45

Parametrisk tvilling av BIM modellen koblet opp mot FEM modellen

Sebastiano Lombardo, Maffeis Engineering Norge AS

14:15

Pause og den gode samtalen

14:30

Innlegg om horisontal BIM

Hans Martin Ekerol, VA Visjon AS

15:00

Innlegg ikke avklart

15:30

Innlegg ikke avklart

16:00

Innlegg ikke avklart

16:30

Oppsummering og veien videre med morgendagens utfordringer

Diderik Haug, egen virksomhet, foredragsholder

17:00

Avslutning og vel hjem

 • Diderik Haug

  Han er utdannet bygningsingeniør fra universitetet i Stavanger. Han er en erfaren prosjektleder med lang erfaring fra byggherre og entreprenørsiden. Han har arbeidet med produksjon i entreprenørselskaper i 17 år, og 14 år som prosjektleder i statsbygg.

  Diderik Haug arbeider i fra høsten 2019 i eget selskap og er delvis pensjonert. Han har hatt roller som spenner fra formann på byggeplass, til ass. prosjektsjef for Pilestredet Park. Han har hatt arbeider i både bygg og anlegg, som entreprenør og byggherre. Prosjektene spenner over små prosjekter i 100,000,- kr størrelse, til prosjekter med kostnader i mange milliarder kroner.

  Fra 2004 til sommeren 2019 var han prosjektleder for Statsbyggs satsing på Bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder (BIM med IFC). Først i forskningsavdelingen og de siste årene i Faglig ressurssenter. Statsbygg er i dag ledende nasjonalt og internasjonalt i bruken av denne teknologien. Han er en av to «founding fathers» av EU BIM Task group og har vært nestleder i 8 år. Han er i dag honorært medlem av styret. Han er og en mye benyttet resurs i evalueringen av søknader om midler fra Forskningsrådet. Han er stadig mye brukt som foredragsholder nasjonalt og internasjonalt.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Nettkurs: (A0) Grunnkurs for betongtransportører. Selvstudium kan starte fra 15. februar

3. mars
kl. 13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Vårsleppet 2021

11. mars
kl. 15:45–17:30
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Legionelladagen 2021

18. mars
kl. 09:00–14:00
Zoom, Nettbasert