17. juni 2020
kl. 10:00–16:00

Grip muligheten og ta del i Teknas splitter nye BIM-nettverk for faglig og sosialt påfyll.

Meld meg på

Tekna arrangerer innføringskurs i BIM, digitale bygningsinformasjonsmodeller, med svært gode tilbakemeldinger på faglig innhold og form, nå ønsker vi å supplere med workshop og nettverkskonferanse som vi ser for oss blir ett årlig arrangement hver høst. Tekna ønsker å samle bransjen med høyaktuelle innlegg og problemstillinger innen BIM, vi skal se på gode og effektive prosjekter og også få innsikt i prosjekter som ikke gikk så bra, her er det også mye læring å hente.

Nye krav gjennom nye lover gjør at samfunnet tar i bruk teknologiske løsninger for å effektivisere byggeprosesser bl.a. gjennom bruk av BIM. Ved hjelp av BIM belyses byggeprosessen og hvordan den kan effektiviseres og hvordan det kan spares betydelige ressurser samtidig som resultatene får høyere kvalitet. De store gevinstene hentes først ut når du begynner å jobbe på en helt ny måte.

Digitale Bygningsinfomasjonsmodeller (BIM) åpner for mange effektiviseringsmuligheter innen bygg-og anleggsbransjen. 3D-visualisering minsker risikoen for feilprosjektering og automatisert dataflyt minsker merarbeidet ved overføring av data mellom systemene. Fordelen med dette er at all informasjon hentes ut fra ett oppdatert system.

Vi ser på hvordan BIM effektivt kan benyttes gjennom alle fasene i et prosjekt, fra tidligfase via prosjektering og bygging til forvaltning. Vi henter ekspertisen fra store offentlige utbyggere med god erfaring fra BIM i prosjekter.

Vi avslutter dagen med å se på morgendagens BIM-utfordringer.

Målsetning:

Deltagerne skal kunne identifisere fordelene ved bruk av BIM og utfordringene som BIM-modellen medfører. Digitalisering av byggebransjen har kommet ett stykke på vei og de store aktørene har tatt i bruk BIM og Building Smart og kan vise til gode resultater av å ha tatt i bruk digitale løsninger som ligger i fremtidstankegangen. Byggeplasser er uten papirtegninger og informasjon er lett tilgjengelig på nettbrett. Ved å innføre BIM og digitale løsninger er det enklere å oppfylle dokumentasjonskravene og å få tilgang til relevant informasjon, helheten i byggeprosjekter er stor og kompleks men ved å ta i bruk BIM stykkes informasjon ned til mindre og mer forståelige biter av prosjektet.

Mål og mening: spre kunnskap, utvikling og læring i bransjen

Målgruppe:

Denne workshopen retter seg i hovedsak mot offentlige tiltakshavere på alle nivåer. Beslutningstagere og planleggere i offentlig bygg- og infrastrukturforvaltning og offentlige organer er spesielt aktuelle. Ingeniører, sivilingeniører, prosjektledere, tekniske rådgivere og planleggere, HMS-personell og tilsynsmyndigheter innen bygg- og anleggsbransjen bør også vurdere å delta.

Vi skal ha fokus på felles regelverk for oppfølging av planlegging, kontrahering, bygging og forvaltning drift og vedlikehold . Det offentlige forvalter store mengder midler (penger) som skal brukes på best mulig måte, og dokumenteres at de er brukt på best mulig måte.

Skriv ut

10:00 - 16:30

Programmet er under utarbeidelse og blir snart synlig på siden

 • Hans-Jørgen Arvesen

  Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

 • Diderik Haug

  senioringeniør

  Statsbygg

 • Reidar Lunde

  senioradvokat

  Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS