12. okt.
kl. 10:00–17:00

Lær hvordan BIM-modeller effektivt benyttes gjennom alle fasene av et prosjekt. Kurset gir deg kunnskap som gjør at du gjennom digitalisering og bruk av modeller (BIM) kan gjennomføre prosjektet ditt med færre feil, og i henhold til planene dine.

Meld meg på

En god bruk av objekt baserte bygningsinformasjonsmodeller (BIM) gir deg muligheten til å bygge det prosjektet brukeren din vil ha. 3D-visualisering minsker risikoen for feilprosjektering og feil bygging.

Bruk av åpne dataformater gir mulighet til automatisert dataflyt, gjenbruk av data, og god og feilfri overføring av data mellom systemene. De store virkelig store gevinstene hentes først ut når du begynner å jobbe på en helt ny måte.

BIM skaper mange effektiviseringsmuligheter. Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om hva BIM er, ideologien rundt dette, trusler og muligheter gjennom bruk av åpne og ikke åpne dataformater. Kurset gir deg innsikt i bruk av BIM i dag og hva som kan forventes i morgen, sammen med tanker og ideer om dine muligheter til å ta dette i bruk i din hverdag.

Kurset gir deg en introduksjon til arbeidsprosesser og rammeverk som BIM-prosjektene benytter. Du vil få høre om verdifulle erfaringer fra gjennomførte prosjekter på kurset.

Kurset gir deg og kunnskap om de nye rettslige utfordringene som reises ved bruk av BIM og digitalisering og bruk av til Norsk Standard på området.

Meld deg på i dag – og delta på et aktuelt og fremtidsrettet kurs for å utnytte mulighetene og gevinstene som BIM gir.

Hvem er kurset for?

Byggherrer, Prosjektledere, prosjektmedarbeidere, ingeniører, tekniske rådgivere og planleggere i bygge- og anleggsbransjen.

Skriv ut

09:30

Registrering og lett frokost

10:00

Innledning til BIM - Hvorfor bruke BIM

 • Nytte og bruk i standardiseringsarbeid og åpne formater
 • Hvorfor benytte standarder og åpne formater
 • BIM EU - Taskgroup og Builiding SMART

10:45

Organisering av prosjekter og implementering av BIM

 • Statsbyggs BIM manual, SIMBA

11:30

Bruk av BIM i de forskjellige faser av prosjektet

13:00

Lunsj

13:45

Gjennomgang av aktuelle verktøy

 • Eksempler fra prosjekter med BIM

14:15

Innledende om juridiske problemstillinger og utfordringer med BIM

 • Behovet for særskilt kontraktsregulering
 • Hvilke valg og tilhørende kontraktsregulering må gjøres i tidlig fase
 • Regulering av BIM i byggefasen, herunder kontrahering av entrepenøren(e) og driftsfasen

16:45

Morgendagens bruk av BIM

17:00

Avslutning av kurset og utdeling av kursbevis

Det legges inn kortere kaffepauser der det passer i programmet

 • Diderik Haug

  Bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder (BIM med IFC). Først i forskningsavdelingen og de siste årene i Faglig ressurssenter. Statsbygg er i dag ledende nasjonalt og internasjonalt i bruken av denne teknologien. Han er en av to «founding fathers» av EU BIM Task group og har vært nestleder i 8 år. Han er i dag honorært medlem av styret. Han er og en mye benyttet resurs i evalueringen av søknader om midler fra Forskningsrådet. Han er stadig mye brukt som foredragsholder nasjonalt og internasjonalt.

 • Reidar Lunde

  advokat

  Cowi AS

  Reidar Lunde er advokat i COWI AS og har tidligere arbeidet som forretningsadvokat og som internadvokat på byggherresiden. Lunde er i tillegg leder for juridisk gruppe i buildingSMART.

  Lunde har betydelig erfaring med ulike entrepriserettslige problemstillinger og har også arbeidet med offentlige anskaffelser og ulik type kontraktsrett. Han har i tillegg bred prosedyreerfaring fra ulike fagfelt.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30