20. apr.
kl. 09:30–17:00
Streaming, Nettbasert

Lær hvordan BIM-teknologi effektivt benyttes gjennom alle fasene av et prosjekt. Kurset arrangeres som nettkurs og du vil få tilsendt lenke for innlogging rett før kursstart.

Meld meg på

Digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) skaper mange effektiviseringsmuligheter, og vi gir deg innsikt i bruk av BIM i dag og hva som forventes i morgen.

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om hva BIM er, ideologien rundt dette, trusler og muligheter gjennom bruk av åpne og ikke åpne dataformater. Bruk av åpne dataformater gir mulighet til automatisert dataflyt, gjenbruk av data, og god og feilfri overføring av data mellom systemene.

En god bruk av objekt baserte bygningsinformasjonsmodeller (BIM) gir deg muligheten til å bygge det prosjektet bestilleren din vil ha. 3D-visualisering minsker risikoen for feilprosjektering og feilbygging. Automatisert dataflyt reduserer merarbeidet ved overføring av data mellom systemene, men de virkelig store gevinstene hentes først ut når du begynner å jobbe på en helt ny måte.

Kurset gir deg en introduksjon til arbeidsprosesser og rammeverk som BIM-prosjektene benytter. Verdifulle erfaringer fra gjennomførte prosjekter og beskrivelser av beste praksis blir gjennomgående på kurset. I tillegg får du inngående kunnskap om de rettslige utfordringene som reises ved bruk av BIM knyttet til Norsk Standard på området.

Du vil få høre om verdifulle erfaringer fra gjennomførte prosjekter på kurset.

Meld deg på i dag – og delta på et aktuelt og fremtidsrettet kurs for å utnytte mulighetene og gevinstene som BIM gir.

Hvem er kurset for:
Byggherrer, prosjektledere, prosjektmedarbeidere, ingeniører, arkitekter, tekniske rådgivere, planleggere og utførere i bygge- og anleggsbransjen.

Skriv ut

08:45

Innlogging på plattform, sjekk av lyd og kamera kan gjøres

09:00

Hva er BIM og åpne formater?

 • hvorfor digitaliserer vi
 • hvorfor standardiserer vi
 • hvem gjør vi dette sammen med

Diderik Haug, egen virksomhet

10:00

Hvordan skal vi gjøre det ?

 • hvordan kan vi organisere oss (BIM koordinator)
 • hvordan kan vi bruke digitale tvillinger
 • hva kan Simba (Statsbyggs BIM manual) gjøre
 • hvordan velger vi software

Diderik Haug, egen virksomhet

11:00

Pause

11:15

Hvordan skal vi gjøre det ?

 • hvordan bruker vi BIM når vi planlegger
 • hvordan bruker vi BIM når vi bygger
 • hvordan bruker vi BIM i bygg og infrastruktur
 • hvordan bør vi samarbeide

Diderik Haug, egen virksomhet

12:15

Lunsj

13:15

Innledende om juridiske problemstillinger og utfordringer med BIM

 • Behovet for særskilt kontraktsregulering
 • Hvilke valg og tilhørende kontraktsregulering må gjøres i tidlig fase
 • Regulering av BIM i byggefasen, herunder kontrahering av entrepenøren(e) og driftsfasen

Reidar Lunde, advokat COWI AS

16:00

Morgendagens bruk av BIM

 • digitalisering og bruk av BIM i hele verdikjeden
 • digital sømløshet i hele verdikjeden
 • hvem skal utvikle og bestemme

Diderik Haug, egen virksomhet

16:30

Avslutning av kurset og oppsummering

Det legges inn kortere pauser der det passer i programmet

 • Hans-Jørgen Arvesen

  Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

 • Diderik Haug

  egen virksomhet

  Bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder (BIM med IFC). Først i forskningsavdelingen og de siste årene i Faglig ressurssenter. Statsbygg er i dag ledende nasjonalt og internasjonalt i bruken av denne teknologien. Han er en av to «founding fathers» av EU BIM Task group og har vært nestleder i 8 år. Han er i dag honorært medlem av styret. Han er og en mye benyttet resurs i evalueringen av søknader om midler fra Forskningsrådet. Han er stadig mye brukt som foredragsholder nasjonalt og internasjonalt.

 • Reidar Lunde

  advokat

  Cowi AS Avd Oslo

  Reidar Lunde er advokat i COWI AS og har tidligere arbeidet som forretningsadvokat og som internadvokat på byggherresiden. Lunde er i tillegg leder for juridisk gruppe i buildingSMART.

  Lunde har betydelig erfaring med ulike entrepriserettslige problemstillinger og har også arbeidet med offentlige anskaffelser og ulik type kontraktsrett. Han har i tillegg bred prosedyreerfaring fra ulike fagfelt.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Nettkurs: (A0) Grunnkurs for betongtransportører. Selvstudium kan starte fra 15. februar

3. mars
kl. 13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Vårsleppet 2021

11. mars
kl. 15:45–17:30
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Legionelladagen 2021

18. mars
kl. 09:00–14:00
Zoom, Nettbasert