6. juni
kl. 09:30–16:30

Unngå feilprosjektering. Lær hvordan BIM-modeller effektivt benyttes gjennom alle fasene av et prosjekt.

Meld meg på

3D-visualisering minsker risikoen for feilprosjektering. Automatisert dataflyt reduserer merarbeidet ved overføring av data mellom systemene, men de virkelig store gevinstene hentes først ut når du begynner å jobbe på en helt ny måte.

Digitale Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) skaper mange effektiviseringsmuligheter, og vi gir deg innsikt i bruk av BIM i dag og hva som kan forventes i morgen.

Kurset gir deg en introduksjon til arbeidsprosesser og rammeverk som BIM-prosjektene benytter. Verdifulle erfaringer fra gjennomførte prosjekter og beskrivelser av beste praksis blir gjennomgående på kurset. I tillegg får du inngående kunnskap om de rettslige utfordringene som reises ved bruk av BIM knyttet til Norsk Standard på området.

Meld deg på i dag – og delta på et aktuelt og fremtidsrettet kurs for å utnytte mulighetene og gevinstene som BIM gir.

Hvem er kurset for?

Prosjektledere, prosjektmedarbeidere, ingeniører, tekniske rådgivere og planleggere.

Skriv ut

09:30

Registrering

10:00 - 13:00

Praktisk bruk av BIM idag og i fremtiden

 • Innledning/intro til BIM, hva er BIM, Hvorfor bruke BIM
 • Litt om nytte og bruk av standardiseringsarbeid, åpne formater Hvorfor benytte standarder og åpne formater
 • EU BIM - Taskgroup og buildingSMART
 • BIM i bruk, hva vil og kan du bruke modellen til nå i dag, og hva ønsker vi i morgen

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 17:00

Gode eksempler på bruk av BIM og juridiske problemstillinger

 • Gode eksempler på bruk av BIM i byggefasen, renovering av Urbygningen på NMBU og trafikkstasjonen på GOL
 • Juridiske problemstillinger og utfordringer ved BIM
 • Hvilket informasjonsinnhold har oppdragsgiver krav på at materialet skal ha?
 • I hvilke formater skal materiale utleveres?
 • Hvilke rettigheter har oppdragsgiveren til bruk av prosjektmaterialet?
 • Hvordan bør man løse ulike risikospørsmål?
 • Hvordan bør man regulere prioritetsrekkefølgen i forhold mellom beskrivelser, tegninger og modeller?

 • Oppsummering spørsmål og svar i fellesskap

 • Hans-Jørgen Arvesen

  Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

 • Diderik Haug

  senioringeniør

  Statsbygg

 • Reidar Lunde

  senioradvokat

  Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Utbyggingsplaner

21. mai
kl. 10:00–16:00