30. aug.
kl. 09:30–16:30

Lær hvordan BIM-modeller effektivt benyttes gjennom alle fasene av et prosjekt. Sørg for riktig regulering og mer effektiv samhandling og prosjektering.

Meld meg på

Er du interessert i en introduksjon til arbeidsprosesser og rammeverk overordnet, i tillegg til det juridiske aspektet? Da kan du melde deg på kurset "BIM i prosjektgjennomføring og driftsfase.»

3D-visualisering minsker risikoen for feilprosjektering. Automatisert dataflyt reduserer merarbeidet ved overføring av data mellom systemene, men de virkelig store gevinstene hentes først ut når du begynner å jobbe på en helt ny måte.

Digitale Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) skaper mange effektiviseringsmuligheter, og vi gir deg innsikt i bruk av BIM i dag og hva som kan forventes i morgen.

Kurset gir deg en introduksjon til arbeidsprosesser og rammeverk som BIM-prosjektene benytter. Verdifulle erfaringer fra gjennomførte prosjekter og beskrivelser av beste praksis blir gjennomgående på kurset. I tillegg får du inngående kunnskap om de rettslige utfordringene som reises ved bruk av BIM knyttet til Norsk Standard på området.

Meld deg på i dag – og delta på et aktuelt og fremtidsrettet kurs for å utnytte mulighetene og gevinstene som BIM gir.

Hvem er kurset for?

Prosjektledere, prosjektmedarbeidere, ingeniører, tekniske rådgivere og planleggere byggebransjen som jobber med eller skal jobbe med BIM løsninger.

Skriv ut

09:30

Innledning til BIM, hva er BIM, hvorfor bruke BIM

 • Litt om nytte og bruk av standardiseringsarbeid og åpne formater
 • Hvorfor benytte standarder og åpne formater
 • EU BIM - Taskgroup og buildingSMART

10:15

Organisering av prosjekter og implementering av BIM

 • Statsbygg BIM manual 2.0

11:00

Innledende om juridiske problemstillinger og utfordringer ved BIM

 • Behovet for særskilt kontraktsregulering
 • Hvilke valg og tilhørende kontraktsregulering må gjøres i tidlig fase

12:30

Lunsj

13:15

BIM i byggefasen og aktuelle verktøy

 • Eksempler fra prosjekter med BIM

14:45

Regulering av BIM i byggefasen herunder kontrahering av entreprenørene(e) og driftsfasen

16:15 - 16:30

Morgendagens bruk av BIM

16:40

Det legges inn kortere kaffepauser i programmet

 • Diderik Haug

  Han er utdannet bygningsingeniør fra universitetet i Stavanger. Han er en erfaren prosjektleder med lang erfaring fra byggherre og entreprenørsiden. Han har arbeidet med produksjon i entreprenørselskaper i 17 år, og 14 år som prosjektleder i statsbygg. Diderik Haug arbeider i fra høsten 2019 i eget selskap og er delvis pensjonert Han har hatt roller som spenner fra formann på byggeplass, til ass. prosjektsjef for Pilestredet Park. Han har hatt arbeider i både bygg og anlegg, som entreprenør og byggherre. Prosjektene spenner over små prosjekter i 100,000,- kr størrelse, til prosjekter med kostnader i mange milliarder kroner.

  Fra 2004 til sommeren 2019 var han prosjektleder for Statsbyggs satsing på Bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder (BIM med IFC). Først i forskningsavdelingen og de siste årene i Faglig ressurssenter. Statsbygg er i dag ledende nasjonalt og internasjonalt i bruken av denne teknologien. Han er en av to «founding fathers» av EU BIM Task group og har vært nestleder i 8 år. Han er i dag honorært medlem av styret. Han er og en mye benyttet resurs i evalueringen av søknader om midler fra Forskningsrådet. Han er stadig mye brukt som foredragsholder nasjonalt og internasjonalt.

 • Reidar Lunde

  advokat

  Cowi AS Avd Oslo

  Reidar Lunde er advokat i COWI AS og har tidligere arbeidet som forretningsadvokat og som internadvokat på byggherresiden. Lunde er i tillegg leder for juridisk gruppe i buildingSMART.

  Lunde har betydelig erfaring med ulike entrepriserettslige problemstillinger og har også arbeidet med offentlige anskaffelser og ulik type kontraktsrett. Han har i tillegg bred prosedyreerfaring fra ulike fagfelt.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: