16. juni
kl. 10:00–17:00

Lær hvordan BIM-modeller effektivt benyttes gjennom alle fasene av et prosjekt. Sørg for riktig regulering og mer effektiv samhandling og prosjektering.

Meld meg på

3D-visualisering minsker risikoen for feilprosjektering. Automatisert dataflyt reduserer merarbeidet ved overføring av data mellom systemene, men de virkelig store gevinstene hentes først ut når du begynner å jobbe på en helt ny måte.

Digitale Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) skaper mange effektiviseringsmuligheter, og vi gir deg innsikt i bruk av BIM i dag og hva som kan forventes i morgen.

Kurset gir deg en introduksjon til arbeidsprosesser og rammeverk som BIM-prosjektene benytter. Verdifulle erfaringer fra gjennomførte prosjekter og beskrivelser av beste praksis blir gjennomgående på kurset. I tillegg får du inngående kunnskap om de rettslige utfordringene som reises ved bruk av BIM knyttet til Norsk Standard på området.

Meld deg på i dag – og delta på et aktuelt og fremtidsrettet kurs for å utnytte mulighetene og gevinstene som BIM gir.

Hvem er kurset for?

Prosjektledere, prosjektmedarbeidere, ingeniører, tekniske rådgivere og planleggere byggebransjen.

Skriv ut

10:00

Innledning til BIM, hva er BIM, hvorfor bruke BIM

 • Litt om nytte og bruk av standardiseringsarbeid og åpne formater
 • Hvorfor benytte standarder og åpne formater
 • EU BIM - Taskgroup og buildingSMART

10:45

Organisering av prosjekter og implementering av BIM

 • Statsbygg BIM manual 2.0

11:30

Innledende om juridiske problemstillinger og utfordringer ved BIM

 • Behovet for særskilt kontraktsregulering
 • Hvilke valg og tilhørende kontraktsregulering må gjøres i tidlig fase

13:00

Lunsj

13:45

BIM i byggefasen og aktuelle verktøy

 • Eksempler fra prosjekter med BIM

15:15

Regulering av BIM i byggefasen herunder kontrahering av entreprenørene(e) og driftsfasen

16:45 - 17:00

Morgendagens bruk av BIM

17:10

Det legges inn kortere kaffepauser i programmet

 • Hans-Jørgen Arvesen

  Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

 • Diderik Haug

  senioringeniør

  Statsbygg

 • Reidar Lunde

  senioradvokat

  Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Vårsleppet 2020

5. mars
kl. 14:30–19:30