19.–20. apr.
Arrangementet er avlyst

Kurset retter seg mot ledere og bestillere på alle nivåer i BAE-næringen og vil gi en god plattform og kunnskap for riktige beslutninger for kontinuerlig forbedring og videreutvikling av egen kunnskap.

Meld meg på

Digitale Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) skaper mange effektiviseringsmuligheter, og vi gir deg innsikt i bruk av BIM i dag og hva som kan forventes i morgen.

3D-visualisering minsker risikoen for feilprosjektering. Automatisert dataflyt reduserer merarbeidet ved overføring av data mellom systemene, men de virkelig store gevinstene hentes først ut når du begynner å jobbe på en helt ny måte.

Kurset gir deg en introduksjon til arbeidsprosesser og rammeverk som BIM-prosjektene benytter. Verdifulle erfaringer fra gjennomførte prosjekter og beskrivelser av beste praksis blir gjennomgående på kurset. I tillegg får du inngående kunnskap om de rettslige utfordringene som reises ved bruk av BIM.

Meld deg på i dag – og delta på et aktuelt og fremtidsrettet kurs for å utnytte mulighetene og gevinstene som BIM gir.

Hvem er kurset for?

Kurset retter seg mot ledere og bestillere på alle nivåer i BAE-næringen og vil gi en god plattform og kunnskap for riktige beslutninger for kontinuerlig forbedring og videreutvikling av egen kunnskap.

Skriv ut

08.30

Morgenkaffe og lett frokost

09.00

Innledning til BIM, hva er BIM, hvorfor bruke BIM

 • Litt om nytte og bruk av standardiseringsarbeid og åpne formater
 • Hvorfor benytte standarder og åpne formater
 • BuildingSMART, Standard Norge, Taskgroup, EU BIM

09.50

Pause

10.00

Etablering og organisering av prosjekter med bruk av BIM

 • Etablering og organisering av prosjektorganisasjon
 • Etablering av kravdatabase - SIMBA

10.50

Pause

11.00

BIM i planleggingsfasen

 • Arkitekt og designkonkurranser og kontrahering av rådgivere
 • Kommunikasjon innad og utad i prosjektet
 • Krav til etablering og organisering av prosjekteringsteamet
 • Krav og forventinger; tilbudsforespørsel til entreprenør

12.00

Lunsj

13.00

Innledende om juridiske problemstillinger og utfordringer ved BIM

 • Dagens situasjon
 • Behovet for særskilt kontraktsregulering

13.30

Regulering av BIM i planleggings og prosjekteringsfasen

 • Valg som bør gjøres i tidlig fase
 • Kontraktsregulering for BIM-leveranser med gjennomgang av sentrale områder som bør reguleres
 • Gjennomgang av relevant rettspraksis
  Vi legger inn 2 pauser der det passer i denne bolken.

15.30

Avslutning dag 1

Dag 2

09.00

Overgangen fra generisk BIM til produktspesifikk BIM. BIM i bygge-kontrakter i hele verdikjeden.

 • Digital organisering av entreprenørene
 • Byggherrens / entreprenørens kontroll av utført arbeid
 • Muligheter og fordeler ved digitalisering av verdikjeden på byggeplass

09.50

Pause

10.00

BIM byggefasen og aktuelle verktøy, samhandling mellom entreprenørene

 • Digital organisering av entreprenørene
 • Byggherrens / entreprenørens kontroll av utført arbeid
 • Muligheter og fordeler ved digitalisering av verdikjeden på byggeplass

10.50

Pause

11.00

BIM i forvalting, drift og vedlikehold

 • Krav til FDV fra entreprenør
 • Forventninger til bruk av FDV filene

12.00

Lunsj

13.00

Regulering av BIM i byggefasen og driftsfasen

 • Ulikheter ved valg av ulike entreprisformer
 • Kontraktsregulering for BIM-leveranser med gjennomgang av sentrale områder som bør reguleres
 • Gjennomgang av relevant rettspraksis
 • Regulering i forvaltnings- og driftsfasen

13.50

Pause

14.00

BIM - Software – juridiske problemstillinger

 • Forretningsmodellene for software
 • De juridiske problemstillingene ved softwarekjøp

15.20

Oppsummering og forventninger til morgendagens bruk av BIM

15.30

Kurset avsluttes

Kursbevis sendes digitalt til deltakerne i PDF

 • Diderik Haug

  Diderik er utdannet bygningsingeniør fra universitetet i Stavanger. Han er en erfaren prosjektleder med lang erfaring fra byggherre og entreprenørsiden. Han har arbeidet med produksjon i entreprenørselskaper i 17 år, og 14 år som prosjektleder i statsbygg. Diderik Haug arbeider i fra høsten 2019 i eget selskap og er delvis pensjonert Han har hatt roller som spenner fra formann på byggeplass, til ass. prosjektsjef for Pilestredet Park. Han har hatt arbeider i både bygg og anlegg, som entreprenør og byggherre. Prosjektene spenner over små prosjekter i 100,000,- kr størrelse, til prosjekter med kostnader i mange milliarder kroner.

  Fra 2004 til sommeren 2019 var han prosjektleder for Statsbyggs satsing på Bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder (BIM med IFC). Først i forskningsavdelingen og de siste årene i Faglig ressurssenter. Statsbygg er i dag ledende nasjonalt og internasjonalt i bruken av denne teknologien. Han er en av to «founding fathers» av EU BIM Task group og har vært nestleder i 8 år. Han er i dag honorært medlem av styret. Han er og en mye benyttet resurs i evalueringen av søknader om midler fra Forskningsrådet. Han er stadig mye brukt som foredragsholder nasjonalt og internasjonalt.

 • Reidar Lunde

  advokat

  Cowi AS Avd Oslo

  Reidar Lunde er advokat i COWI AS og har tidligere arbeidet som forretningsadvokat og som internadvokat på byggherresiden. Lunde er i tillegg leder for juridisk gruppe i buildingSMART.

  Lunde har betydelig erfaring med ulike entrepriserettslige problemstillinger og har også arbeidet med offentlige anskaffelser og ulik type kontraktsrett. Han har i tillegg bred prosedyreerfaring fra ulike fagfelt.

 • Isak Mendoza

  advokat

  Advokatfirmaet Haavind AS

  Isak er spesialisert innen personvern og immaterielle rettigheter, og arbeider særlig med teknologivirksomheter. Han er en del av et av Norges mest spesialiserte advokatmiljøer, som bistår kunder i forhold som knytter seg til teknologi og IT-prosjekter, digitalisering, media og rettighetsspørsmål.

  Isak bistår hovedsakelig med kontraktsrettslige spørsmål, transaksjoner i IKT-sektoren, compliance med personvern, og løpende rådgivning i spørsmål om immaterielle rettigheter, særlig opphavsrett. Isak er trukket frem som «Rising Star» innen TMT i Legal 500 (2021).

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

AutoCAD og LT basis I

12.–14. apr.

Bygg, anlegg og eiendom

"Trent" - Trening i prosjekteringsfasen med VDC og Lean som metode

12.–13. apr.
Oslo Sentrum, OSLO

Bygg, anlegg og eiendom

Bilpleiekurs

12. apr.
kl. 17.00–19.30
MS bilpleie, SKIEN