Kurset retter seg mot ledere og bestillere på alle nivåer i BAE-næringen og vil gi en god plattform og kunnskap for riktige beslutninger for kontinuerlig forbedring og videreutvikling av egen kunnskap.

Meld meg på

Digitale Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) skaper mange effektiviseringsmuligheter, og vi gir deg innsikt i bruk av BIM i dag og hva som kan forventes i morgen.

3D-visualisering minsker risikoen for feilprosjektering. Automatisert dataflyt reduserer merarbeidet ved overføring av data mellom systemene, men de virkelig store gevinstene hentes først ut når du begynner å jobbe på en helt ny måte.

Kurset gir deg en introduksjon til arbeidsprosesser og rammeverk som BIM-prosjektene benytter. Verdifulle erfaringer fra gjennomførte prosjekter og beskrivelser av beste praksis blir gjennomgående på kurset. I tillegg får du inngående kunnskap om de rettslige utfordringene som reises ved bruk av BIM knyttet til Norsk Standard på området.

Meld deg på i dag – og delta på et aktuelt og fremtidsrettet kurs for å utnytte mulighetene og gevinstene som BIM gir.

Hvem er kurset for?

Kurset retter seg mot ledere og bestillere på alle nivåer i BAE-næringen og vil gi en god plattform og kunnskap for riktige beslutninger for kontinuerlig forbedring og videreutvikling av egen kunnskap.  

Skriv ut

08:30

Morgenkaffe og lett frokost

09:00

Innledning til BIM, hva er BIM, hvorfor bruke BIM

• Litt om nytte og bruk av standardiseringsarbeid og åpne formater • Hvorfor benytte standarder og åpne formater • BuildingSMART, Standard Norge, Taskgroup, EU BIM

Diderik Haug, egen virksomhet

09:50

Pause

10:00

Etablering og organisering av prosjekter med bruk av BIM

• Etablering og organisering av prosjektorganisasjon • Etablering av kravdatabase - SIMBA

Diderik Haug, egen virksomhet

11:00

BIM i planleggingsfasen

• Arkitekt og designkonkurranser • Kommunikasjon innad og utad i prosjektet • Krav til etablering og • organisering av prosjekteringsteamet • Krav og forventinger; tilbudsforespørsel til entreprenør

Diderik Haug, egen virksomhet

12:00

Lunsj

13:00

Anskaffelse og bruk av software og hardware

• Informasjonsinnhenting, underlag og kommunikasjon rundt anskaffelse av software og hardware
• Partenes rettigheter og plikter ved anskaffelse og drift
Pause 10 min
• Krav og forventninger til bruk og kommunikasjon mot eksisterende databaser og software i kontraktsperioden
• Eierskap til data
Pause 10 min
• Gjensidige krav og forpliktelser mot softwareleverandørene
• Åpne formater

Reidar Lunde advokat, Cowi

15:30

Avslutning dag 1

15:30

Kurset avsluttes

09:00

Overgangen fra generisk BIM til produktspesifikk BIM. BIM i bygge-kontrakter i hele verdikjeden.

• Digital organisering av entreprenørene • Byggherrens / entreprenørens kontroll av utført arbeid • Muligheter og fordeler ved digitalisering av verdikjeden på byggeplass

Diderik Haug, egen virksomhet

09:50

Pause

10:00

BIM byggefasen og aktuelle verktøy, samhandling mellom entreprenørene

• Digital organisering av entreprenørene
• Byggherrens / entreprenørens kontroll av utført arbeid
• Muligheter og fordeler ved digitalisering av verdikjeden på byggeplass

Diderik Haug, egen virksomhet

10:50

Pause

11:00

BIM i forvalting, drift og vedlikehold

• Krav til FDV fra entreprenør • Forventninger til bruk av FDV filene

Diderik Haug, egen virksomhet

12:00

Lunsj

13:00

Innledende om juridiske problemstillinger og utfordringer ved BIM

 • Behovet for særskilt kontraktsregulering
 • Hvilke valg og tilhørende kontraktsregulering må gjøres i tidlig fase

Reidar Lunde, advokat, Cowi

14:00

Regulering av BIM i byggefasen herunder kontrahering av entreprenørene(e) og driftsfasen

Reidar Lunde, advokat, Cowi

15:30

Kurset avsluttes

 • Diderik Haug

  Han er utdannet bygningsingeniør fra universitetet i Stavanger. Han er en erfaren prosjektleder med lang erfaring fra byggherre og entreprenørsiden. Han har arbeidet med produksjon i entreprenørselskaper i 17 år, og 14 år som prosjektleder i statsbygg. Diderik Haug arbeider i fra høsten 2019 i eget selskap og er delvis pensjonert Han har hatt roller som spenner fra formann på byggeplass, til ass. prosjektsjef for Pilestredet Park. Han har hatt arbeider i både bygg og anlegg, som entreprenør og byggherre. Prosjektene spenner over små prosjekter i 100,000,- kr størrelse, til prosjekter med kostnader i mange milliarder kroner.

  Fra 2004 til sommeren 2019 var han prosjektleder for Statsbyggs satsing på Bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder (BIM med IFC). Først i forskningsavdelingen og de siste årene i Faglig ressurssenter. Statsbygg er i dag ledende nasjonalt og internasjonalt i bruken av denne teknologien. Han er en av to «founding fathers» av EU BIM Task group og har vært nestleder i 8 år. Han er i dag honorært medlem av styret. Han er og en mye benyttet resurs i evalueringen av søknader om midler fra Forskningsrådet. Han er stadig mye brukt som foredragsholder nasjonalt og internasjonalt.

 • Reidar Lunde

  advokat

  Cowi AS Avd Oslo

  Reidar Lunde er advokat i COWI AS og har tidligere arbeidet som forretningsadvokat og som internadvokat på byggherresiden. Lunde er i tillegg leder for juridisk gruppe i buildingSMART.

  Lunde har betydelig erfaring med ulike entrepriserettslige problemstillinger og har også arbeidet med offentlige anskaffelser og ulik type kontraktsrett. Han har i tillegg bred prosedyreerfaring fra ulike fagfelt.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Ekskursjon til E16 Randselva bru

27. okt.
kl. 14:00–18:30

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

1.–18. nov.
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, OSLO

Bygg, anlegg og eiendom

A2 Videregående kurs i betongteknologi

1.–3. nov.
Webinar, Nettbasert