15. des.
kl. 10:00–17:00

Få en innføring i bygningsinformasjonsmodellering (BIM), innsikt i grensesnitt mellom BIM og GIS, åpne filformater, digitale verktøy, verdien av FDV, og hvordan ledningseier og deres leverandører og underleverandører kan forbedre sitt samspill. Kurset er for alle som jobber innen VA-teknikk og som ønsker mer kunnskap om digitale modeller.

Meld meg på

VA-bransjen i endring

Historisk sett har de nedgravde tjenestene levd sine egne liv, ofte til allmennhetens ignoranse. Klimaendringer og fokus på bærekraft i kombinasjon med økt rapportering har satt søkelys også på de nedgravde tjenester vann og avløp. Som eiere av ledningsnettverk stilles det høyere krav til oss i vår forvaltning av ledningsnettet. Samtidig må ledningseiere vite å ta i bruk ny teknologi og stille krav til sine leverandører.

Lenge har VA-bransjen vært bakpå med å ta i bruk digitale løsninger. De siste årene har dette heldigvis begynt å røre på seg. Nye aktører kommer til, og løsninger blir mer tilrettelagt for en digitalisert VA-bransje. BIM har eksistert lenge, men det er først i de senere årene at dette har blitt gjort mer tilgjengelig for VA-faget. Foreløpig er PDF-filformatet dessverre hovedleveranse for utarbeidelse av de fleste VA- og anleggsprosjekter, og vi ser behov for å gi opplæring i BIM for VA.

Innføring i BIM

BIM for VA er et grunnleggende kurs som skal gi en innføring i BIM. Ettersom VA-faget er langstrakt er det naturlig å også se på et grensesnitt mellom BIM og GIS. Videre går vi inn på hva som er mulig å få til med BIM, åpne filformater, digitale verktøy, verdien av FDV, og hvordan ledningseier og deres leverandører med underleverandører kan forbedre sitt samspill.

Juss og BIM

Advokatene vil gi en innføring i jussen ved bruk av BIM og kontraktuelle forhold rundt dette,

Hvem er kurset for

Ingeniører, sivilingeniører, rådgivere og konsulenter og andre som jobber innen fagfeltet VA-teknikk og som ønsker å få mer kunnskap om digitale modeller.

Skriv ut

09:30

Registrering og lett frokost

10:00

Introduksjon til BIM

 • Få innføring og forståelse for BIM, samt kort om nytteverdien av BIM
 • Grensesnittet BIM og GIS

10:45

Pause

11:00

BIM under bakken

 • Ulikheter for BIM i bygg vs anlegg
 • Status utendørs infrastruktur
 • Bli kjent med fordeler og ulemper ved BIM vs mer tradisjonell tilnærming

12:00

Lunsj

13:00

BIM for byggherre

 • Byggherres muligheter innen BIM
 • Byggherres behov for kompetanse i egen organisasjon
 • Hvordan bli en pådriver for BIM i VA-bransjen

14:00

BIM i prosjekt

 • Rådgivers muligheter innen BIM
 • BIM- / prosjekteringsverktøy
 • Innsynsverktøy
 • Filformater

15:00

Regulering av BIM i byggefasen herunder kontrahering av entreprenørene(e) og driftsfasen

15:45

Innledende om juridiske problemstillinger og utfordringer ved BIM

 • Behovet for særskilt kontraktsregulering
 • Hvilke valg og tilhørende kontraktsregulering må gjøres i tidlig fase

17:00

Slutt for dagen

 • Hans Martin Eikerol

  Gründer

  VA Visjon AS

  Hans Martin har mange års erfaring som rådgiver innen vann- og avløpsbransjen. Han er tidligere utdannet rørlegger med en praktisk tilnærming til faget. I løpet av sin tid som rådgiver han han tilegnet seg bred kompetanse innen både prosjektering, hydraulisk modellering og overordnet planlegging. Utover dette har han unik spisskompetanse innen avansert databehandling og BIM. Han har programmert en rekke ulike verktøy og plugins for bl. annet AutoCAD, Civil 3d og Rhinoceros.

 • Reidar Lunde

  advokat

  Cowi AS Avd Oslo

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30