19. nov.
kl. 10:00–17:00

Velkommen til et grunnleggende kurs i bruken av åpen BIM (Bygningsinformasjonsmodell). Kurset arrangeres av Rådgivende Ingeniørers Forening - RIF og FBA - et samarbeid mellom NITO og Tekna.

Meld meg på

Beskrivelse

BuildingSMART Norge har utarbeidet lærerplaner for åpen BIM-sertifisering, og det er RIF som på bakgrunn av disse har utviklet et BIM basiskurs.

Du kan lese mer om læreplaner og sertifisering på hjemmesiden til buildingSMART.

Det er en fordel at deltakerne har en relasjon til bygg- og anleggsbransjen og kjenner prosessen for et byggeprosjekt.

Etter endt kurs skal du ha fått grunnleggende kunnskap og forståelse av bruk av åpen BIM.

Mer informasjon og påmelding hos NITO.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Miljøriktig materialvalg

19. nov.
kl. 12:00–16:00

Bygg og anlegg

Miljøriktig materialvalg

20. nov.
kl. 09:00–16:00