24. okt.
kl. 17:00–19:00

Oslo sentrum skal bli (nesten) bilfri med raske skritt fram mot 2019. Hva betyr dette for nyttetrafikken og kjøremønsteret?

Meld meg på

Beskrivelse

  • Hvordan løses tilgjengelighet og parkering for nødvendige vare- og tjenestetransporter?

  • Hvor flyttes biltrafikken og hvilke utfordringer gir dette?

  • Hvordan kan næringslivet selv bidra for å bygge opp om bilfritt byliv?

  • Hva forteller de første brukerundersøkelsene?

Innlegg fra:

  • Harald Dalen, Bymiljøetaten

  • Kari E. Eliassen, Prosjekt Bilfritt Byliv

  • Sara Polle, Sweco

  • Jon Anders Henriksen, Oslo Handelsstands Forening

Fagmøtet blir arrangert av NVTF Østlandet i samarbeid med PF Samferdsel og Tekna Oslo.

Finn frem:

Torggata 9A, Sal 2

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging

2.–3. nov.

Samferdsel, infrastruktur og areal

Godstransport på skinner – tapsnæring eller vinner!

2. nov.
kl. 17:00–18:30