21. jan. 2021
kl. 12:00–17:00

Hvilke faktorer påvirker betongoverflaters utseende? Bli med på dette nettkurset og lær om hvordan betongoverflater beskrives og hva som skal til for best mulig å oppfylle forventninger til eksponerte betongoverflater. Kurset passer for deg som er entreprenør, ferdigbetongprodusent eller betongelementprodusent som har prosjekter med synlige betongflater.

Meld meg på

Beskrivelse

Betong er en utpreget ferskvare, og sluttresultatet påvirkes av mange faktorer. Utførelsen påvirker sluttresultatet. Jo større grad av bevissthet, jo mindre risiko for uheldig resultat. Kurset beskriver ikke trinn for trinn hva som skal gjøres for å få gode overflater, men tar for seg hvilke faktorer det er viktig å ta valg ved fordi det påvirker sluttresultatet.

Kurset vil også ta for seg forskjellige typer reparasjoner og utbedringer av synlige betongoverflater.

Spesifikasjonene for synlige betongoverflater som er beskrevet i publikasjonen vil bli gjennomgått.
Det settes også av tid til spørsmålog diskusjon

Kurset tar utgangspunkt i Norsk Betongforenings publikasjon nr. 9 «Betongoverflater».

NB Publikasjon nr. 9 kan kjøpes her.
Dersom du er personlig medlem kan publikasjonen lastes ned gratis.

Forelesere:

  • Ole Krokstrand
  • Tone Østnor, Norcem
  • Berit G. Petersen, Unicon
  • Sverre Smeplass, Skanska
  • Lise Bathen, Statens vegvesen

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Plan og bygningsloven - TEK17

8.–9. des.
Streaming, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Massehåndtering

9. des.
kl. 14:00–16:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Betong og trekonstruksjoner

10. des.
kl. 11:00–12:30
Streaming, Nettbasert