24. mars 2022
kl. 09:00–16:00

Norsk Betongforening, Norsk forening for betongrehabilitering og Betongklyngen CIC inviterer til Betongfagdagen i Narvik torsdag 24. mars. Betongklyngen CIC har bistått i planlegging og gjennomføring av arrangementet, og inviterer også sine medlemmer til samlingen.

Meld meg på

Dette er blitt et tradisjonsrikt arrangement som vi har bidratt med i en årrekke og er det betongfaglige høydepunktet under Vinterfestuka.

Programmet er variert og spennende, og inneholder bla.:
- Bruk av resirkulert tilslag i betongproduksjon
- Nye Bodø Glimt stadion-Hvordan begrenser vi CO2 utslipp og fremmer innovative løsninger
- Utslippsfri helårsbygging/ betong i kaldt klima
- Sustainable and environmental concrete technology in arctic condition
- VIP Væskebåren varme i prefabrikerte betongelementer
- SALMO visningssenter i betong
- 3D modellering og parametrisk design av betongkonstruksjoner

Arrangementet er begrenset til ca. 200 plasser.

Tradisjonen tro samles mange til "Moslings Aften" onsdag 23. mars med middag og konsert i Lokstall 1 i Narvik. Vi har forhåndsbooket et antall billetter og da dette arrangementet alltid blir raskt utsolgt, er det lurt å melde seg på med en gang.

Mer info om Vinterfestuka, billetter, program med mer, finnes på www.vinterfestuka.no.

NB! NB! Husk at det er begrenset med parkeringsplass, så være ute i god tid, eller bruk alternativ transport.

Velkommen skal du være!

Finn frem:

- D1080, Auditorium 1
Skriv ut

19:00 - 23:00

Moslings Aften

Torsdag 24. mars – Program

09:00 - 09:10

Velkommen til Narvik

Jan E. Hjelle, FABEKO og Geir Frantzen, CIC

Betong og Miljø

09:10 - 09:30

Rehabilitering og oppgradering – viktigere enn noensinne

Krever samarbeid – hvordan jobber vi med det i SINTEF og Betongklyngen

Bård Arntsen, SINTEF Narvik

09:30 - 09:50

Bruk av resirkulert tilslag i betongproduksjon

Gjennom CIRCULUS søker nøkkelaktører innenfor betong- og avfallsbransjen å få frem ny kunnskap som vil gi økt ombruk, gjenvinning og lavere miljøfotavtrykk for betongkonstruksjoner i et livsløpsperspektiv. Hos Nordland Betong er det utviklet resepter hvor en bruker inntil 30 % resirkulert tilslag direkte inn i produksjonen. Hør mer om dette

Iveta Novakava, UIT Norges Arktiske Universitet

09:50 - 10:10

Nye Bodø Glimt stadion – Hvordan begrenser vi CO2 utslipp og fremmer innovative løsninger

Betong vil utgjøre hovedandelen av byggematerialet i stadion da halve stadion er gravd ned under jorda (ca 20.000 m2) og fordi vi ser for oss dekkene oppover over bakkeplan som i på plasstøpt betong. Mengdene her er derfor betydelige. Kan vi bygge dette med bruk av betong uten sement? Hvordan kan vi få til en industriell produksjon med bruk av resirkulert tilslag?

Tore Mosand, Nordland Betong

10:10 - 10:25

Pause, benstrekk, mingling

Betong og miljø (forts)

10:25 - 10:45

Newsem + tilpasninger i NSEN 206

Nye sementer på vei – hva er nytt? Hvordan henger regelverket med?

Knut Ose Kjellsen, NORCEM

10:45 - 11:05

Sementløs betong basert på geopolymer - hør om planer for pilotfabrikk

Espen Lea, SafeRock AS

Utslippsfri helårsbygging/ betong i kaldt klima

11:50 - 12:10

Sustainable and environmental concrete technology in arctic condition

Francesco Surico, MAPEI Italia

12:10 - 12:30

VIP Væskebåren varme i prefabrikkerte betongelementer

Fremtidens bærekraftige betongløsninger i kaldt klima

Trygve Nilsen, Betong & Entreprenør og Isak Langås, SINTEF Narvik

12:30 - 12:45

Pause, benstrekk, mingling

Marine konstruksjoner i betong

12:45 - 13:05

SALMO visningssenter i betong

Konsept for lukket oppdrettsteknologi i betong i stor skala – hør om utfordringer som ønskes løst

Bjørn Myrseth, VITAMAR AS

13:05 - 13:25

ØYMERD havfarm i betong - status

Øymerd er en havfarm designet for værutsatte kystområder

Magnus Egge, Aker Solutions

13:25 - 13:40

Pause, benstrekk, mingling

Nytt fra bransjen

13:40 - 14:00

3D modellering og parametrisk design av betongkonstruksjoner

Innlegget tar for seg erfaringer fra betongelementbransjen, hvordan de som bygger kan bruke 3D modeller mest mulig effektivt, tegnings løse byggeplass - E-16 Randselva bru ved Hønefoss. v/ Krzysztof Wojslaw, Sweco Norge AS. Han ble kåret til årets unge rådgiver i Norge 2020 og årets mest talentfulle Ingeniør i Europa 2021.

Krzysztof Wojslaw, Sweco Norge AS

14:40 - 14:50

YBN – Yngres Betong Nettverk

Om YBN og planer

Martin Skjerve Dyvesveen, Multiconsult AS

14:50 - 15:00

Betongklyngen Concrete Innovation Cluster – Årshjul og planer for 2022

Geir Frantzen, KUPA

15:00 - 15:10

UIT, CIC Student, presentasjon av studentoppgaver v/ UIT Norges Arktiske Universitet

Boy A. Buyle, UIT og Veronika Moan, KUPA

Pause, benstrekk, mingling

15:24 - 15:40

Finansiering

15:25 - 15:40

Arktiske løsninger til resten av verden

Presentasjon av Arktis 2030 programmeT

Linda Beate Randal, Innovasjon Norge Arktis

15:40 - 16:00

Oppsummering og avslutning

Jan E. Hjelle, FABEKO

Arrangører

Samarbeidspartner

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Betongrehabiliteringsdagene 2021

30. nov.–1. des.

Building and construction

Online course (A0e) Transportation of concrete- elementary course

Dec. 8
12:45–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte i Trondheim: Betongskader og rehabilitering for dummies

9. des.
kl. 08:00–10:00
Multiconsult Norge AS avd Trondheim, TRONDHEIM