23. mars 2023
kl. 09.00–16.00

Norsk Betongforening, Norsk forening for betongrehabilitering og Betongklyngen CIC har gleden av å invitere til Betongfagdag i Narvik under Vinterfestuka 2023, Torsdag 23. mars.

Meld meg på

Dette er blitt et tradisjonsrikt arrangement som vi har bidratt med i en årrekke og er det betongfaglige høydepunktet i Vinterfestuka. Programmet er variert og spennende og her får du god stemning, faglig oppdatering og mulighet for å knytte kontakt med studenter, politikere og kollegaer fra alle deler av bransjen.

Delta på betongfagdag og hør mer om bl.a:

- Planer for å erstatte 100% av jomfruelige steinmasser i ny betong
- Ombruk i byggenæringen kan spare samfunnet for store klimagassutslipp
- Hvordan kan vi få gravemasser inn i sirkulærøkonomi
- Paneldebatt om regelverks – og standardforståelse for gjenvinning og ombruk av betong
- OPS Hålogalandsvegen – tidenes største samferdselsløft i nord
- Alternative bindemidler – hva skjer av utvikling i sementindustrien
- Eiendomsinvestor Arthur Buchardt deler av sine erfaringer for hvordan trebransjen har jobbet med omdømmearbeid og kommunikasjon
- Oppdatering fra bransjen og presentasjon av studentoppgaver

Tradisjonen tro er det Moslingsaften med middag og konsert den 22/03 i Lokstall 1 i Narvik kl 19:00.
NB! Billettene leveres ut i resepsjonen på Scandic hotell i Narvik, Kongensgt 33 og må hentes senest 18:30. Pris kr 1350,-

NB! Deltakere må bestille hotell selv. Hotellkapasiteten i Narvik denne uken er vanskelig p.g.a Vinterefestuka, så det anbefales å være tidlig ute.
Hoteller i nærheten er: Quality hotel Grand, Thon hotell Narvik, Scandic hotel eller Breidablikk.

Arrangementet er begrenset til ca. 200 plasser.

Mer info om Vinterfestuka, billetter, program mm. finnes på www.vinterfestuka.no.

NB! Husk at det er begrenset med parkeringsplass, så være ute i god tid, eller bruk alternativ transport.

Velkommen skal du være!

Finn frem:

- D1080, Auditorium 1
Skriv ut

19.00 - 23.00

Moslings Aften

De som ønsker kan bestille billett ved påmelding Betongfagdag. Middag og konsert i Lokstall 1 i Narvik.

Torsdag 23. mars – Program

Betong i sirkulærøkonomi

Møteleder

Ragnhild Solgård, Multiconsult AS

09.00 - 09.10

Velkommen til Narvik

Norsk Betongforening og Betongklyngen CIC

09.10 - 09.30

Veidekke Sirkulær AS – Pilotprosjekt i Oslo

Dette pilotprosjektet skal erstatte 100 % av jomfruelige steinmasser i ny betong» På Ulven i Oslo har Veidekke begynt arbeidet med det som skal bli deres nye hovedkontor. Her skal klimagassutslippene ned, og det tenkes derfor nytt og offensivt rundt bruk av plasstøpt betong: I vår gjennomførte Veidekke et vellykket fullskala testprosjekt, og er nå klare for å erstatte alt jomfruelig tilslag i betongen med resirkulert betong fra et riveprosjekt. Vi jobber her for en liten betongrevolusjon som er sirkulær, avfallsreduserende, materialgjen¬vinnende

Alf Egil Mathisen, Veidekke

09.30 - 09.35

Pause

09.35 - 09.55

Ombruk i byggenæringen kan spare samfunnet for store klimagassutslipp

Hør mer om hvordan SKANSKA jobber med ombruk og reklassifisering av hulldekker og betongelementer. Hvordan planlegges nye demonterbare bygg som er bygd for gjenbruk? Hør mer om SIRKBYGG

Sverre Smeplass, Skanska

09.55 - 10.00

Pause

10.00 - 10.20

VELDE – fra pukkverk til totalleverandør av pukk asfalt og betong

Hør mer om hva Velde gjør for å få gravemasser inn i Sirkulærøkonomien. Kan gravemasser brukes i betong?

Arild Klingsheim, Velde Betong

10.20 - 10.35

Pause, benstrekk, mingling

10.35 - 10.55

OPS Hålogalandvegen – tidenes største samferdselsløft i nord

OPS Hålogalandsvegen berører fem kommuner i Nordland og Troms fylker og er totalt 82 km vei inkludert 7 tunneler (til sammen 27 km), og 72 mindre konstruksjoner (22 bruer i linja, , kulverter, viltovergang, etc skredsikringskonstruksjoner mm). Prosjektet er organisert som en OPS kontrakt hvor leverandøren får ansvar for finansiering, prosjektering, bygging og drift- og vedlikehold i 15 år. Hvilke miljøkrav stilles, og hva betyr dette for betongbransjen? Prosjektet har en økonomisk ramme på Ca. 17 mrd NOK

Reidar Johansen, Statens Vegvesen

10.55 - 11.00

Pause

11.10 - 11.30

Vanntett sprøytebetongkledning – også med riss?

Hør mer om relevant FoU arbeid som bidrar til å forlenge levetiden på tuneller mm foregår v/ Stefan Jacobsen, Professor og Nick Trussell (Phd student) v/ NTNU Inst. for konstruksjonsteknikk

Stefan Jacobsen og Nick Trussell, NTNU

Pause

11.40 - 12.00

Alternative bindemidler

Hva skjer av utvikling i sement – og betongindustrien inn i møte med det Grønne skiftet? Har vi nødvendig infrastruktur i nord for å ta i bruk? Hvordan kan vi lage betong av gruveavfall?

Knut Ose Kjellsen; Norcem, Lars Busterud; Schwenk & Espen Lea; Saferock

12.00 - 13.00

Lunch

Betongens omdømme – har vi noe å lære av tre bransjen?

13.00 - 13.20

Hvordan har trebransjen jobbet med kommunikasjon og omdømmearbeid

Hva kan vi i betongbransjen lære av trebransjen? Hvordan bør vi jobbe for å bli et bærekraftig og foretrukket materialvalg?

Arthur Buchardt, Eiendomsinvestor

13.20 - 13.35

Pause og forberedelse paneldebatt

13.30 - 14.30

Henger regelverket med – Muligheter og begrensninger

13.35 - 14.35

Paneldebatt: Regelverk, Standardforståelse & Utvikling

Paneldebatt om regelverks – og standardforståelse og utvikling av marked for gjenbruk av betong og elementer Skal vi få betong inn i sirkulærøkonomi så må regelverket forstås og tillate dette. Hvorfor har vi en standard og hva kreves for å akselerere prosessen med å få betong inn i sirkulærøkonomi? Hva kreves av løsninger for å få utviklet et marked for gjenbrukt betong, eller ombruk av betongelementer? Hvordan fungerer teknisk godkjenning? Følgende paneldeltakere inviteres: Hauke Burkart fra Standard Norge (om standardarbeid) TBC, Alf Egil Mathisen fra Veidekke (om økt gjenvinning av betong, RCA), Sverre Smeplass fra SKANSKA) og Tor Arne Hammer fra SINTEF (Om Teknisk godkjenning)

14.35 - 14.50

Pause, benstrekk, mingling

Nytt fra bransjen

14.50 - 15.00

Status Circulus «Bærekraftig betonggjenvinning

Oppnådde resultater og hvordan kan vi bruke dette i industrien?

Iveta Novakova, UIT Norges Arktiske Universitet

15.00 - 15.10

YBN – Yngres Betong Nettverk

Om YBN og planer

Martin Skjerve Dyvesveen, Multiconsult

15.10 - 15.20

Betongklyngen Concrete Innovation Cluster – Årshjul og planer for 2023

Geir Frantzen, KUPA

15.20 - 15.40

UIT, CIC Student, presentasjon av studentoppgaver v/ UIT Norges Arktiske Universitet

Oppsummering og avslutning

Arrangør

  • Logo: Norsk forening for betongrehabilitering

Medorganisator

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

30. nov.–14. des.

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Oslo

Bygg, anlegg og eiendom

Betongrehabiliteringsdagene 2022