27. feb. 2018
kl. 17:00–19:00
Statens vegvesen Region vest, STAVANGER

Det er nesten to år siden vi besøkte Ryfast og vi inviterer nå våre medlemmer til et nytt besøk for en oppdatering på prosjektet.

Meld meg på

Beskrivelse

Ryfast er et fergefritt veisamband under bygging mellom Ryfylke og Nord-Jæren. Prosjektet ble vedtatt i Stortinget 12. juni 2012 og påbegynt i november samme år. Hvordan går det med prosjektet? Få en status denne ettermiddagen.

Oppmøte ved Statens vegvesens brakkerigg i Tjodolvsgate 23, 4010 Stavanger.

Program

Kl. 17:00: Presentasjon av Ryfast v/Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen, Region vest

Kl. 17:45: Klargjøring til busstur og befaring av deler av anlegget.

Ca. kl. 19:00 Slutt

Enkel bevertning under presentasjonen.

Har du vernesko, tar dem med. Hjelm og vernejakke kan lånes.

NB! gi beskjed hvis du likevel ikke kan delta. Vi venter stor interesse og ønsker å kunne gi videre plasser som blir ledig til medlemmer på ventelisten!

Finn frem:

Oppmøte: Statens Vegvesens brakkerigg i Tjodolvsgate 23, 4010 Stavanger