13. feb.
kl. 12.00–16.00

Fagtreffet om behov for vannbehandling ved bruk av grunnvann til vannforsyning.

Meld meg på

Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening

Ved vurdering av beskyttelsessoner for grunnvannsanlegg har den såkalte «60-døgnsregelen» i alle år vært benyttet som en «tommelfingerregel», uten at man helt har hatt oversikt over det faglige grunnlaget for denne «regelen». Nyere undersøkelser tyder på at en infiltrasjonstid på 60 døgn ikke alltid er nok for å gi en tilfredsstillende hygienisk sikkerhet. I tillegg har vi flere eksempler på vannbårne utbrudd knyttet til udesinfisert grunnvann, f.eks. utbruddet på Røros i 2007 med innpå 1500 syke, som demonstrerte hvor følsomme barrierene knyttet til beskyttelsessonene er og hvor store konsekvensene kan være dersom disse brytes. Med dette som bakteppe og med tanke på klimaendringenes innvirkning på infiltrasjonsforholdene i grunnen, er det kanskje på tide å innføre et krav om desinfeksjon også ved grunnvannsverk? Disse problemstillingene vil bli forsøkt belyst i dette fagtreffet.

Du kan velge fysisk eller digitalt deltakelse

Møteleder: Vidar Lund, FHI

Vil du bli medlem i Norsk vannforening? Meld deg inn her Norsk Vannforening

Skriv ut

12.00 - 12.10

Velkommen

Møteleder

12.10 - 12.35

Hva vet vi om grunnvannsanlegg i Norge basert på Mattilsynets data?

Carl Fredrik Nordheim, Folkehelseinstituttet

12.35 - 13.00

Forurenset grunnvann – er det så farlig?

Anders Bekkelund, Folkehelseinstituttet

13.00 - 13.25

Sikring av grunnvann og brønner til drikkevannsforsyning

Bernt Olav Hilmo & Rolf Forbord, Asplan Viak

13.25 - 13.50

PAUSE

13.50 - 14.40

Grunnvannskilden som hygienisk barriere: Styrker og svakheter i et klima i endring

  • Grunnvann i løsmasser
    Hanne Kvitsand, SINTEF
  • Grunnvann i fjell
    Sylvi Gaut, Sweco

14.40 - 15.05

Større grunnvannsanlegg – hygienisk sikring – bruk av desinfeksjon

Svein Erik Bakken, Sweco

15.05 - 15.25

PAUSE

15.25 - 15.50

Er kravene til beskyttelse av norske grunnvannskilder gode nok?

Og bør det bli krav om desinfeksjon av alle grunnvannsforsyninger?

Olav Vatn, Mattilsynet

15.50 - 16.00

Oppsummering

Møteleder

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Environment and life science

BIOPROSP_23

Mar. 14–16
UIT - The Arctic University of Norway