23. okt.
kl. 19:00–20:00

Vi inviterer til foredrag med professor Annemari Svensson, NTNU, og sivilingeniør Eirik Børsheim, Leclanche.

Meld meg på

Beskrivelse

Status og framtidsutsikter for Li-ion batteriteknologi

Professor Annemari Svensson, NTNU

Li-ion batterier har vært den muliggjørende teknologien for å realisere bærbar elektronikk, og vi ser nå en enorm vekst for denne teknologien på grunn av økende bruk i transport, både veg-, og sjøtransport. Presentasjonen vil gi en introduksjon til Li-ion batteriteknologi, si litt om utviklingen av denne, og framtidige trender når det gjelder forskning og utvikling. Noen eksempler fra pågående forskning ved NTNU og hos samarbeidspartnere vil bli gitt.

Utviklingen innen land, sjø og lufttransport

Sivilingeniør Eirik Børsheim, Leclanche

Teknologiske fremskritt, statlige ordninger og påfølgende prisutvikling har åpnet nye markedsområder for energilagring. E-transport markedene er i en rivende utvikling og opplever sterk vekst, men dette gir også til betydelige tekniske utfordringer.

Denne presentasjonen vil gi et innblikk i hvordan bransjen håndterer utfordringene, med et særskilt fokus på sikkerhet. Vi vil også se på hvordan myndigheter og klassifiseringsselskap holder tritt med utviklingen.

Påmelding er ikke obligatorisk, men meld deg gjerne på så vi vet hvor mange som kommer.

Arkeologisk museum, UiS ligger i Peder Klows gate 30A i Stavanger.

Arrangementet er et samarbeid mellom Teknas avdelingsfagråd i Stavanger og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA).

Informasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63

Finn frem:

Peder Klowsgate 30A, Stavanger

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Grunnervervsdagene 2019

Samferdsel, infrastruktur og areal

Vegdrift 2019 - Vinterdrift

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging

5.–6. nov.