6. juni
kl. 15:00–17:00

Vi planlegger for framtidas samfunn, men inkluderer vi framtidas innbyggere på en god nok måte? Plan- og bygningsloven stiller en rekke krav til at barn og unges interesser skal ivaretas, men det kan være krevende å følge det opp i praksis, både med tanke på medvirkning i planprosessene og den fysiske tilretteleggingen.

Meld meg på

Beskrivelse

I dette møtet ser vi nærmere på hvordan barn og ungens interesser ivaretas i samfunns- og transportplanleggingen.

  • Hva vet vi om barns reisevaner og behov for tilrettelegging på reisen?
  • Klarer planleggerne å følge opp barn og unges interesser godt nok?
  • Hvordan skal vi fortette, lage gode byer og legge til rette for kollektiv, sykling og gåing på barn og unges premisser?
  • Hvordan lager man gode prosesser slik at barn og unge faktisk blir hørt?
  • Hva er egentlig «Barnas Transportplan»?

Vi inviterer spennende innledere og er klare for debatt!

Arrangører:
Hovedarrangør i fagmøtet er PF Samferdsel. Samarbeidende er NVTF Østlandet og Tekna Oslo.

Påmelding via Polyteknisk forening >>

Finn frem:

Jfr oppslag på arr.sted

Samarbeidspartnere

  • Polyteknisk forening
  • NVTF
  • Tekna Oslo

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Hvilken transportløsning er best for Ring 2 i Oslo?

3. mai
kl. 14:30–16:30

Samferdsel, infrastruktur og areal

Vegteknologi 2017

Samferdsel, infrastruktur og areal

Vannforsyningsdagene 2017

30.–31. mai
Farris Bad, LARVIK