9. feb.
kl. 18.00–19.30
Streaming, VIDEO

Møt Christian Steel fra Sabima som forteller om hvordan vi kan stanse tapet av det biologiske mangfoldet i skogene våre.

Meld meg på

Beskrivelse

Av de nesten 5000 artene på den norske rødlista, finnes så mye som halvparten i skog. Det betyr at en bedre forvaltning av skogen er sentralt for å stanse tap av biologisk mangfold i Norge. Klarer vi ikke å snu naturkrisen, vil den bli like skadelig og kostbar for samfunn og velferd som klimaendringene.

Skogbruk er en viktig næring i Norge, som gir oss et råstoff vi trenger til mange formål, men dagens skogbruk er åpenbart ikke tilstrekkelig bærekraftig siden så mange planter, dyr og sopp er i ferd med å forsvinne. Noen piler peker også i riktig retning i skogen, og miljøorganisasjonen Sabima mener det er mulig å kombinere et aktivt skogbruk med en bedre utvikling for skogens mangfold.

Om foredragsholderen

Christian Steel er biolog og generalsekretær i Sabima, og jobber mye med skogforvaltning og skogbruk – blant annet gjennom forhandlinger med skognæringen om standarder for miljøsertifisering.

Praktisk informasjon

Dette er et digitalt arrangement, og lenke til sendingen vil bli sendt til påmeldte deltakere i forkant. Det blir mulighet til å stille spørsmål underveis i foredraget.