Hopp til innhold

Bærekraft i vannbransjen – overvann

Skriv ut

09:30

Registrering og lett frokost

10:00

Velkommen og praktiske opplysninger ved Tekna

Taksonomi og bærekraftsmål sett opp mot vannbransjen

10:05

Hva vil EUs taksonomi ha å si for vannbransjen?

Konsekvenser, nye tenkemåter, samhandling

10:30

Ny veileder for Oslo kommune

11:00

Ny gatenormal for Oslo kommune

11:00

Pause og utsjekk fra rommene

11:30

Bærekraftig overvannshåndtering i grisgrendte strøk

Eksempel fra Øyer kommune

Kristine S. Lied og Tonje Grini, sivilingeniører Norconsult AS

Naturbasert overvannshåndtering mot bærekraftsmålene

12:00

Lunsj

13:00

Flommodell og skybruddsplan

Eksempel fra Skien

innlegget er i samarbeid med Jakob Mykling, teamleder Urban Water, Rambøll

Tonje B. Olstad, overingeniør og prosjektleder, Skien kommune

13:30

Bærekraftsanalyse av klimatilpasningtiltak

Hvordan jobber Stavanger kommune med naturbaserte løsninger, hva er status og hvilke utfordringer vil kommunen ha fremover?

14:00

Pause

14:30

Overvannssystem fra lab. hvordan henger tiltakene sammen, nye resultater og instrumentering

15:00

Presentasjon av masteroppgave NMBU

15:30

Presentasjon av masteroppgave NTNU

16:00

Avslutning dag 1

Dag 2, 13. januar

08:59

Frostsikre løsninger

09:00

Tromsø kommune

Gode eksempler fra egne løsninger

09:30

Infiltrasjon og fordrøyning i kaldt klima

Sikker drenering og frostfrie løsninger under veg og kombinasjon av VA traseer

Steinar Myrabø, hydrolog, Norconsult AS

10:00

Infiltrasjonssystemer, driftserfaringer, åpent på topp og lukket under

Per Møller-Pedersen, daglig leder, Storm Aqua AS

10:30

Regnbed i Bj. Bjørnsonsgate, Drammen

Anlegg, drift og vedlikehold

Kirstine Lauklid, PhD, Statens Vegvesen

11:30

En liten Workshop!

Vi diskuterer en konkret problemstilling

Kriterier for valg av overvannstiltak

12:15

Lunsj

13:00

Construction City og gode løsninger på Ulven

Bærekraftig forvaltning drift og løsninger

13:30

Sensorering av sandfang og fordrøyningsmagasin

Drift og vedlikehold, bærekraftige løsninger

14:00

Pause

14:15

Samspillsentreprise, sammenhengen mellom aktørene

14:45

Oppsummering og hva skal vi arbeide videre med

Hans-Kåre Flø, spesialrådgiver, Tekna

15:30

Avslutning og vel hjem