Hopp til innhold
26.–27. okt.

For å løse morgendagens avfalls- og ressursutfordringer så må bransjene samarbeide om de gode løsningene. Skal vi skape en bærekraftig fremtid kan vi ikke fortsette som før!

Tekna har på initiativ fra bransjene utviklet en konferanse som er ment som en møteplass for dem som jobber innen avfallsteknologi og gjenvinning.

Konferansen passer alle som er interesserte i sirkulærøkonomi og avfall som både problem og ressurs, uansett om du arbeider i bransjen, eller f.eks i en bedrift som ser etter måter å nå sine miljømål.