Hopp til innhold

Avfallsteknologi 2022

Skriv ut

09.30

Registrering og lett frokost

Ønsket fremtidsbilde og målsettinger

10.00

Åpning og praktiske opplysninger

10.05

Utfordringene med å skalere løsninger

  • politisk
  • mellom kommuner
  • og nasjoner

Christine Spiten, grunder og leder, Fearnley Securities Investment Banking

10.30

Standardiseringens rolle i sirkulærøkonomien

Truls Petersen, markedsleder bærekraft og helse, Standard Norge AS

11.00

Pause og besøk hos utstillere

11.30

Sirkulærstrategien i Norge

Mil dir

12.00

Regulatoriske regler for byggebransjen

Ingunn Marton, senioringeniør, Direktoratet for byggkvalitet

12.30

Lunsj og utstillerbesøk

Design for sirkularitet og gjenvinning

13.30

Ombruksbygg - ressursutnyttelse

Kari Mjølmen, logistikk og ombruksleder, Norsk Riving AS

13.45

Hva kan ny sensorteknologi gjøre for avfallsbransjen?

Ulrikke Lien, CEO, Sensorita

14.00

ReSourcer

Håvard Hansgård, Resourcer

14.15

Madaster - gi materialer en identitet og gjør bygg til materialbanker

Marie Drange, CEO, Madaster

14.30

Pause og utstillerbesøk

Industri 4.0 nye muliggjørende teknologier

15.00

Maskinlæring og AI i bransjen

  • robotisering av gjenvinningsbransjen

Peter S. Callister, teknisk prosjektleder, Norsk Gjenvinning

15.30

Sporbar materialstrøm

Jan Olav Wåde, Field Data

16.00

Block-chain teknologi for å øke sporbarhet i plastgjenvinning

Carl Nesset, Empower og Grønt Punkt Norge felles

16.30

Speeddating i grupper i utstillerområdet

17.30

Slutt for dagen

19.00

3-rettes konferansemiddag med drikkepakke

Batterier og mineraler

09.00

HydroVolt - Europas største og mest avanserte resirkuleringsanlegg for elbilbatterier

  • resirkulering av elbilbatterier
  • planer for Europa

Morten Halleraker, senior vice president, head of batteries, Hydrovolt

09.30

Litiumbatteriers skyggeside

Ida Marie Pedersen, Li-Tech

10.00

Pause og utsjekk fra rommene

Sorteringsteknologi / datafangst

10.30

Prosjektet til plastretur og ettersorteringsanlegg

Bjarte Grostøl, Asko og Jens Olav Flekke, Plastretur

11.00

Sorteringsanlegg for tekstiler i Norge

Knut Skinnes, Norwegian Re:textiles, Greenhouse

11.30

Ombruk av klær for reduksjon av klesmengde

Henriette Wiken Lund, daglig leder, Vandre AS

12.00

Lunsj og utstillerbesøk

12.59

Kjemisk nedbryting - hvordan blir fremtiden

13.00

Thermokjemisk gjenvinning

Mads Ellingsen Nygård, senioranalytiker, Norsk Gjenvinning