Hopp til innhold

Avfallsteknologi 2022

For å løse morgendagens avfalls- og ressursutfordringer så må bransjene samarbeide om de gode løsningene. Skal vi skape en bærekraftig fremtid kan vi ikke fortsette som før! Tekna har på initiativ fra bransjene utviklet en konferanse som er ment som en møteplass for dem som jobber innen avfallsteknologi og gjenvinning.

Teknas konferanse om avfallsteknologi vil sette fokus på gode løsninger med bruk av dagens teknologi. Vi ser både til hva som skjer i Norge og i utlandet og hva utenlandske aktører gjør som har overføringsverdi til Norge.

Vi ser hva som gjøres innen teknologi og bærekraft i Norge og vi hever blikket og ser til andre deler av verden, vi må alle bidra i den store dugnaden, for raskt å finne de gode løsningene i verdinæringskjedene. Vi snakker ikke lenger om avfall, men om ressurser til videre foredling.

Hvordan håndterer vi gjenbruk fra avfall i en bransje til verdier i en annen bransje? Vi ser på teknologioverføring fra bransjer til bransjer og også hvordan dette håndteres i den tredje verden.

Målet med konferansen er å skape en møteplass for ulike faggrupper rundt et tema som angår de fleste bransjer. Tekna håper at vi ved å favne bredt kan stimulere til nye ideer og samarbeidskoblinger på tvers.

Konferansen passer alle som er interesserte i sirkulærøkonomi og avfall som både problem og ressurs, uansett om du arbeider i bransjen, eller f.eks i en bedrift som ser etter måter å nå sine miljømål.

Etter endt konferanse skal du kunne si til deg selv; dette var nyttig, dagsaktuelt og innenfor mitt fagfelt.

Målgruppe for konferansen:

Ingeniører, sivilingeniører, rådgivere, konsulenter og alle andre som jobber med håndtering av avfallsressurser og miljørettede tiltak i kommunal eller privat sektor, innen avfallsindustrien, automasjon, mekanisk industri og miljøteknikk.

Konferansen har hovedfokus plast, batterier, bygg og skip, men det som skjer her har store synergier også for andre avfallsressurser.

Velkommen som utstiller på konferansen om du er leverandør eller produsent, kom og møt bransjen, vi har rigget programmet slik at det blir tid i utstillerområdet begge dager. Ta kontakt med prosjektleder for mer info len@tekna.no