21.–22. okt.

Avdelingsutvalget inviterer til årets happening for tillitvalgte i avdelinger og Tekna Ung! Velkommen til Avdelingsledermøte og Tekna Ung landssamling.

Meld meg på

Nå er det igjen tid for å møtes!

Tekna dekker opphold og reise for to representanter fra hver avdeling og inntil tre deltakere fra hver Tekna Ung-gruppe. Her er det rett og slett ingen grunn til å gå glipp av et inspirerende døgn med Tekna-felleskapet.

Samlingen starter fredag 21. oktober kl. 13:00, og varer frem til lørdag 22. oktober ca. kl 15:30. Alt foregår på Clarion hotell Oslo. Vi skal ha en felles middag fredag klokken 20:00. Det blir fint å kunne sitte til bords sammen, nyte et godt måltid og ikke minst dele viktige erfaringer fra det siste året.

Programmet er under utarbeidelse, mer informasjon kommer.

Sett av datoene og meld dere på nå!

Om avdelingsledermøtet

Hver avdeling kan delta med inntil to representanter. Avdelingsstyret velger selv hvem som skal være med, men avdelingslederen oppfordres spesielt til å delta. I tillegg inviteres hovedstyret, lederne for hovedstyreutvalgene, etisk råd og valgkomiteen, samt lederteamet i generalsekretariatet og alle DK-ansatte.

Om Tekna Ung landssamling

Tekna Ung-gruppene kan delta med inntil tre deltakere fra hver gruppe. Også avdelinger som har planer om oppstart av Tekna Ung-gruppe kan delta på samlingen. Det er anledning til å delta med flere deltakere på samlingen, dersom det er ledige plasser OG avdelingen selv dekker reise- og oppholdskostnader for disse ekstra deltakerne.

Om hotell

Møtet og middagen og all overnatting foregår på Clarion hotell Oslo. I påmeldingsskjemaet er det fint om du skriver hvilken avdeling du kommer fra, i feltet for tilleggsopplysninger.

Det vil i år være anledning til å delta på arrangementet digitalt. Ønsker du det, kryss av for dette ved påmelding.

Skriv ut

Fredag 21.oktober

Felles for Avdelingsledermøtet og Tekna Ungs landssamling

11.30 - 12.30

Lunsj

12.00 - 13.00

Registrering

13.00

Velkommen!

13.10 - 18.00

Faglig innhold

Mer informasjon kommer

18.00

En øl i baren

19.30 - 22.00

Middag

Lørdag 22. oktober

Parallelle sesjoner

Avdelingsledermøtet 2022

09.00 - 09.10

Åpning av Avdelingsledermøtets formelle del

Herunder valg av ordstyrer.

09.10 - 09.20

Valg av referent og personer til å underskrive protokollen

09.20 - 10.00

Redegjørelse for Avdelingsutvalgets arbeid i perioden 2020-2021

10.00 - 10.15

Pause

10.15 - 11.00

Behandle og vedta forslag til prioriterte oppgaver for 2021-2022

11.00 - 11.15

Pause

11.15 - 12.00

Valg av Avdelingsutvalg og valgkomite

12.00 - 13.00

Lunsj

13.00 - 14.15

Informasjon fra GS

14.15 - 14.30

Pause

Tekna Ung landssamling

Felles for Avdelingsledermøtet og Tekna Ungs landssamling

14.30 - 15.15

Faglig innhold

15.15 - 15.30

Avslutning

Bestilling av flyreiser etc

Deltakerne bes oppgi følgende prosjektnummer ved bestilling hos Egencia:
220000: Avdelingsledermøtet
220001: Tekna Ung landssamling

Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ prosjektnummer.

Kontaktinformasjon Egencia:
Web: https://www.egencia.com/public/no/
Telefon: 23 15 16 00
E-post: customer_service@egencia.no

Det gis ikke dekning for tapt arbeidsfortjeneste eller annen form for møtehonorar. Vennligst ikke bestill flyavreise før ca. kl. 17.00 eller togreise før ca. kl. 16.30 på lørdag.

Refusjon av reisekostnader

Alle reise- og oppholdskostnader vil bli dekket etter reiseregning. Det vises til informasjon på: https://www.tekna.no/tillitsvalgt/reiseregning/

Teknas digitale reiseregningsløsning for tillitsvalgte finnes her: https://reise.tekna.no

Sakspapirene blir gjort tilgjengelig senest to uker før Avdelingsledermøtet finner sted.