14. mars
kl. 18:00–20:30

Tradisjonen tro avholdes årsmøte i Tekna Vestfold avdeling på Scandic Park i Sandefjord. Møtet avsluttes med en bedre middag i restauranten.

Meld meg på

Beskrivelse

FORRETNINGSORDEN:

  1. Åpning, valg av ordstyrer. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  2. valg av protokollfører. Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet
  3. Årsberetning 2018
  4. Regnskap 2018
  5. Avdelingskontingent – foreslås uendret – kr. 200,- pr. år.
  6. Forslag til budsjett for 2019
  7. Valg

Årsmøtepapirene med årsberetning, regnskap, budsjett og innstilling fra valgkomiteen er klare fire uker før og de finner du her.

Årsmøtet begynner kl 18. En bedre middag serveres ca kl 19 i restauranten. Gi beskjed om allergier eller ønsker om vegetarmat - velkommen!