16. mars
kl. 18.00–20.00

Velkommen til årsmøte i Tekna Trondheim avdeling 2023.

Meld meg på

Beskrivelse

Årsmøtet avholdes på Scandic Nidelven med påfølgende mat og sosialt samvær. Det er også anledning til å delta digitalt på årsmøtet. Vennligst angi om du vil delta fysisk eller digitalt når du melder deg på.

Agenda

 1. Konstituering av møtet
  • 1.1. Registrere stemmeberettigede
  • 1.2. Valg av ordstyrer
  • 1.3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • 1.4. Valg av protokollfører
  • 1.5. Valg av protokollunderskrivere
 2. Minne over avdøde medlemmer
 3. Orientering fra gruppene
  • 3.1. Seniorforum
  • 3.2. Egen Bedrift
  • 3.3. Tekna Ung
  • 3.4. Studentene
 4. Styrets årsberetning
 5. Årsregnskap 2022
 6. Kontrollkomiteens beretning for 2022
 7. Handlingsplan for 2023
 8. Budsjett for 2023
 9. Vedtektsendringer
 10. Valg

Saker som ønskes tatt opp, må sendes styret senest 16. februar, jf vedtektene. Saker kan sendes til dk.midt@tekna.no.

Alle medlemmer i Tekna Trondheim avdeling har møte- og stemmerett på årsmøtet.