8. mars 2018
kl. 18:00–19:00

Varsel om årsmøte i Tekna Tromsø avdeling 8.mars 2018 kl 18:00.

Meld meg på

Beskrivelse

Sakspapirer (dagsorden, årsberetning, regnskap og budsjett, samt valgkomiteens innstilling til nytt styre) vil bli tilgjengelig om lag 14 dager før.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, sendes Styrets leder minst 4 uker før.

Har du lyst til å være med å utvikle Tekna Tromsø? Forslag til styremedlemmer sendes Valgkomiteen.

Det planlegges et arrangement i tilknytning til årsmøtet. Mer informasjon kommer.

Finn frem:

Kantinen