Bli med på årsmøte og julebord med Tekna Sunndal avdeling!

Meld meg på

Beskrivelse

Det vil bli julebord kl 19.45, etter årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet bes sendes styret v/leder leda.moxnes@hydro.com innen 2.12.21, jf vedtektenes paragraf 3.

AGENDA FOR ÅRSMØTET:

Sak 1) Kommentarer til innkalling

Sak 2) Valg av protokollfører og to medlemmer utenfor styret til undertegnelse av protokoll

Sak 3) Styrets forslag til årsmelding for 2021

Sak 4) Styrets forslag til årsregnskap for 2021

Sak 5) Styrets vurdering av viktige saker for 2022

Sak 6) Innkomne saker

Sak 7) Valg. Valgkomitéens innstilling blir fremlagt på møtet

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 26.11.2021.

I år, feirer vi COVID-19 EXIT. Det blir derfor juletapas, godt humør og fine drikker i storsalen på Hydros velferdshus etter årsmøtet. Angi ved påmelding om du deltar på bespisningen etterpå eller kun årsmøtet.

Vel møtt!

Finn frem:

Velferdshuset Storsalen, Hydro Aluminium

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: