6. feb.
kl. 17:30–18:15

Velkommen til årsmøtet i Tekna Havbruk og fiskehelse!

Meld meg på

Beskrivelse

Årsmøtet blir denne gangen holdt kvelden før middagen, 6. februar på Frisk Fisk konferansen

Det blir gitt en oppsummering fra styret om året som har gått og deretter valg av nye styremedlemmer. Hvis det er medlemmer som ønsker å engasjere seg som styremedlem i Tekna Havbruk og fiskehelse ta kontakt med Herman Søndenaa

Det blir mulig å følge årsmøte på skype, meld dere på i eget valg under påmeldingen og link blir sendt på formiddagen samme dag.

DAGSORDEN

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to medlemmer utenfor styret for protokollundertegnelse
  3. Innkomne saker
  4. Styrets forslag til årsberetning
  5. Styrets planer for året
  6. Politiske saker
  7. Valg av styrets medlemmer
  8. Valg av valgkomité
  9. Eventuelt

Man må være medlem av Tekna for å ha stemmerett, men alle kan delta på møtet. For spørsmål, send mail til Herman Søndenaa

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: