27. apr.
kl. 13.00–13.30

Hva har Tekna Biotek jobbet med i året som gikk? Det blir et kort årsmøte i etterkant av seminaret med celleterapi.

Meld meg på

Beskrivelse

Delta på digitalt årsmøte med Tekna Biotek, hvor vi oppsummerer det som har skjedd det siste året. Vi gjennomgår innkomne saker og velger nytt styre.

En av sakene vil være nye vedtekter. Fagnettverkenes vedtekter har vært diskutert og behandlet i fagutvalget i flere runder. Ønsket har vært å gjøre vedtektene mer moderne, like og i tråd med dagens drift. Samtidig som de gir fagnettverkene og fagutvalget et handlingsrom for videre utvikling av fagsiden. De nye mønstervedtektene ble godkjent på faglig årsmøte i februar. Det vil ikke innebære store endringer i Tekna Bioteks vedtekter. Forslag til nye vedtekter blir sendt ut med årsmøtepapirene, ca. 2 uker før årsmøte.

Hvis dere har saker som dere ønsker skal bli løftet på årsmøtet eller kunne tenke dere å sitte i styret i Tekna Biotek ta kontakt med tone.juel@tekna.no.

Årsmøtet er kun for medlemmer i Tekna Biotek.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Bærekraftige verdistrømmer

15.–16. nov.