25. apr.
kl. 17:45–19:00

Velkommen til ordinært årsmøte 2019!

Meld meg på

Beskrivelse

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling

 2. Valg av møteleder og referent

 3. Valg av 2 personer til å skrive under protokoll

 4. Årsberetning 1. januar 2018 - 31. desember 2018

 5. Regnskap 2018

 6. Desisorutvalg (DU) med DU rapport 2018

 7. Saker fremmet av medlemmer.

 8. Saker fremmet av styret.

 9. Budsjett 2019

 10. Valg

  • 10.1 Styret, forslag fra valgkomité
  • 10.2 Desisorer 2019, forslag fra valgkomité.
  • 10.3 Valgkomité 2019, forslag fra styret
  • 10.4 Revisor
 11. Fastsettelse av årsavgift 2020

 12. Tid og sted for årsmøte 2020

Sakspapirer gjøres tilgjengelig på hjemmesidene våre senest 10. april 2019, se årsmøte .

Årsmøte gjennomføres etter foreningens vedtekter.

Styret i Norsk Betongforening

Husk egen påmelding til,

 • årsmøteseminaret før årsmøtet
 • sammenkomst med tapas etter årsmøtet

  Se årsmøteseminar

Finn frem:

Adresse: Bryggetorget 3, Aker brygge

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Vårsamling for NFF Yngres Nettverk

27.–29. mars
Hamn i Senja, SKALAND

Bygg og anlegg

Vårmøte for betonglærernettverkene

25. apr.
kl. 09:00–11:30