6. mars
kl. 18:00–20:00

Tekna Stavanger avdeling innkaller til ordinært årsmøte 2020.

Meld meg på

Beskrivelse

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer
  3. Valg av protokollstyrer og to protokollunderskrivere
  4. Årsberetning 2019
  5. Regnskap 2019 og revisjonsberetning
  6. Prioriterte oppgaver 2020
  7. Kontingentforslag for 2021
  8. Budsjettforslag for 2020
  9. Vedtektsendring i § 2.2 Omfang, som følge av vedtatte kommunesammenslåinger
  10. Valg

Årsmøtedokumentene blir lagt ut på denne siden senest 21. februar.

Frist for innlevering av saker er fire uker før årsmøtedatoen (7. februar)

Etter møtets slutt blir avdelingens teknologipris delt ut og prisvinneren presenterer seg.

Vi avslutter kvelden med middag på Ostehuset på Domkirkeplassen.

Av praktiske grunner er påmeldingsfristen 28. februar.

Årsmøtet holdes på loftet i Rosenkildehuset, Næringsforeningen i Stavanger-regionens lokaler, vis-a-vis fisketorget.

Finn frem:

Rosenkildetorget 1, Stavanger