8. mars
kl. 18:00–20:00

Tekna Stavanger avdeling innkaller til ordinært årsmøte 2019.

Meld meg på

Beskrivelse

Årsmøtet holdes på loftet i Rosenkildehuset, Næringsforeningen i Stavanger-regionens lokaler, vis-a-vis fisketorget.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer
  3. Valg av protokollstyrer og to protokollunderskrivere
  4. Årsberetning 2018
  5. Regnskap 2018 og revisjonsberetning
  6. Prioriterte oppgaver 2019
  7. Kontingentforslag for 2020 - kr. 220,- (uendret)
  8. Budsjettforslag for 2019
  9. Valg

Saker til årsmøte må være styret i hende senest fire uker før årsmøtedatoen (8. februar).

Lenken til årsmøtepapirene vil bli lagt ut her på denne siden senest 22. februar.

Etter møtets slutt blir avdelingens teknologipris delt ut og prisvinneren presenterer seg.

Vi avslutter kvelden med middag på Ostehuset på Domkirkeplassen.

Av praktiske grunner er påmeldingsfristen 1. mars.

Finn frem:

Rosenkildetorget 1, Stavanger