11.–12. feb.

Styret i Tekna Sogn og Fjordane avdeling gjentar suksessen frå dei siste åra og inviterar til årsmøte, middag og vinsmaking på Hotel Alexandra i Loen, laurdag 11. februar 2023 kl. 16:00.

Meld meg på

Beskrivelse

Program

Saksliste for årsmøtet

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

  2. Val av ordstyrar, referent og to personar til å underteikne protokollen

  3. Årsmelding for 2022

  4. Rekneskap for 2022

  5. Prioriterte oppgåver for 2023

  6. Kontingent for 2024

  7. Budsjett for 2023

  8. Vedtektsendringar

  9. Evt. innmelde saker

  10. Val

Saker til årsmøtet må vera innmeldt til styret seinast 4 veker før årsmøtet (14.januar 2023).

Her finn du årsmøtepapira

Vinsmaking

Du kryssar av i påmeldinga om du vil vera med på vinsmakinga. Betalingen for vinsmaking skjer i resepsjonen på hotellet. Pris for vinsmakinga er: - 1 person 325 (ordinær pris kr 650) - 2 personar 650 (ordinær pris kr 1300)

Prisar

Tekna Sogn og Fjordane avdeling subsidierer 50% av kostnaden for rom inkludert frukost, middag og vinsmaking. Deltakeren betalar sin egenandel ved påmelding, egenandelen for vinsmakinga betalast i resepsjonen på hotellet.

Vi har 26 rom, så her er det fyrstemann til mølla-prinsippet som gjeld.

Ingen tak på deltakarar på årsmøtet og middag.

Påmeldingsfrist er 27. januar 2023.

Du kan også delta på Teams, dersom du ynskjer det.

Oppgraderinger

Alle eventuelle oppgraderinger eller andre kjøp utanom den subsidierte romprisen betalast i sjølv og må avtalast direkte med hotellet. Les meir om Hotel Alexandra her

Velkomen til ei hyggeleg samling!